Produkt: WAX FORM

WAX-FORM to preparat powstały na bazie żywic woskowych modyfikowanych naturalnymi olejami, przeznaczony do powlekania form.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Opis

Preparat WAX-FORM stosuje się przy produkcji odlewów betonowych oraz odlewów z betonu architektonicznego GRC (GFRC). Ułatwia rozformowanie odlewu tworząc warstwę antyadhezyjną, zapobiegającą pojawianiu się niepożądanego efektu nadmiernego przylegania powierzchniowego betonu do formy.

Wygląd zewnętrzny: Jednorodna klarowna ciecz bez zbryleń, obcych wtrąceń i zanieczyszczeń
Gęstość objętościowa g/cm3: 1,01 ± 10 [%]
Efektywność hamowania parowania wody: nie mniej niż 80 %
Zawartość suchej substancji: 4 ± 0,4 [%]
Czas schnięcia w temp. 20 st. Celsjusza: ≥ 24 [h]

Dane produktu
wygląd: ciecz w kolorze mlecznym
opakowania: 1l, 5l,
warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

Stosując preparat WAX-FORM należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc)

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
  Powierzchnia formy musi być zwarta, niechłonna, wolna od zanieczyszczeń i sucha. Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni.

  SPOSÓB UŻYCIA/NAKŁADANIA
  Preparat WAX-FORM należy przed użyciem wymieszać. Aplikacja w temperaturach od +5o C do +30o C. Preparat służy do stworzenia cienkiej, śladowej powłoki (film) na formie. Nie należy go nakładać wałkiem czy pędzlem. Stosować szmatkę lub gąbkę. Po aplikacji powierzchnię należy wytrzeć do sucha, przy czym należy zwrócić uwagę, aby preparat nie pozostawił widocznych smug i plam. Powlekanie, wycieranie formy, zalewanie formy betonem należy wykonywać bez przerw ze względu na szybki czas schnięcia roztworu – ok. 15 minut. Przy większych powierzchniach form zaleca się naniesienie preparatu za pomocą pistoletu lakierniczego. Właściwie naniesiona powłoka nie wymaga wycierania powierzchni, należy jednak w ciągu 15 minut wypełnić formę betonem.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych