WallPress

Cementowo-polimerowa dekoracyjna warstwa ścienna w systemie DUROPRESS

Dostępna w 12 kolorach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na podłożach betonowych oraz z innych materiałów takich jak: bloczki betonowe, gazobeton, pustaki ceramiczne i inne.

Opakowanie 25 kg

Wyczyść

Opis

CHARAKTERYSTYKA

WallPress jest mineralnym podłożem do wykonywania okładzin ściennych imitujących kamień, drewno, cegłę itp. Zawiera twarde kruszywa, wysoko sprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony na podłoże tworzy barwną, trwałą, powierzchnię, którą można modelować i odciskać w niej wzór.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania dekoracyjnych, odciskanych okładzin ściennych wewnątrz na podłożach mineralnych i na zewnątrz wyłącznie na materiałach nienasiąkliwych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
  • Nakładanie w jednej warstwie
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Paraprzepuszczalność
  • Wysokie walory estetyczne
  • Łatwość utrzymania w czystości
  • Szeroka gama kolorystyczna
  • Nasiąkliwość kapilarna – WO
  • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej – max. 20 μ
  • Przyczepność – min.1,0 N/mm2

PIELĘGNACJA

Po związaniu mieszanki cementowo-polimerowej Wallpress należy zmyć rozdzielacz, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECJAL lub lakierem itPUR 400UV. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową. W celu utrzymania wysokiej estetyki powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Worki – 25kg, palety 1000, 1200kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o materiale WallPress zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. Z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych. Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed nałożeniem wypełnić masą naprawczą itBUD PC. Na podłoże szczególnie zniszczone i słabe należy nałożyć klej PC – MW i zatopić w nim siatkę np.z włókna szklanego. Po min. 12 godzinach nałożyć warstwę sczepną itBOND lub Quartz Kontakt zgodnie z kartą techniczną produktu, a następnie nałożyć warstwę WallPress

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C ‐ +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami.

APLIKACJA

WallPress należy mieszać z wodą w mieszalnikach lub przy użyciu mieszadła elektrycznego: do ok. 2,603,20 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszać, przez co najmniej 23 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek.
Wyrobioną masę przemieszać ponownie po 2-3 min.
Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu itp. Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne pigmentami płynnymi bądź proszkowymi.

WYKONANIE

WallPress układać w jednej warstwie stosując zasadę „mokre na mokre” (dotyczy itBOND). Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzuconą zaprawę równać i doprowadzić do płaszczyzny. Po częściowym stwardnieniu napylić na powierzchnię rozdzielacz i odcisnąć odpowiedni wzór. Na podłożach niestabilnych i we wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych konieczne jest zastosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego.
Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje.

Dodatkowe informacje

Wagabrak