Produkt: DUROBETON
CT-Ar1-F5-C50

Posypka utwardzająca do dużych obciążeń, klasy ścieralności A 3. Przeznaczona do wykonywania małych powierzchni, z możliwością łatwej ręcznej i mechanicznej aplikacji.

Wyczyść

Opis

DUROBETON jest suchą posypką cementową opartą na trudno ścieralnych kruszywach kwarcowych przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych.

ZASTOSOWANIE
Wykonawstwo betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, rolno-spożywczym, przetwórczym, mieszkaniowym i ogólnym.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU DUROBETON

  • DUROBETON z kruszywem kwarcowym o twardości 6 MPa w skali Mohsa.
  • Średnica najgrubszego kruszywa 2 mm.
  • DUROBETON standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary) oraz dostępny jest również w kolorach: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty.

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBETON

  • wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, pieszego i pracy maszyn),
  • zredukowane pylenie betonu,
  • zwiększona odporność na uderzenia,
  • poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą,
  • walory estetyczne,
  • betony utwardzone warstwą DUROBETONU mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji,
  • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETONU mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

Cecha produktu

Wartość

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego:

Twardość wg skali Mohsha:

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach:

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

klasa A3

≥ 6 MPa

≥0,9 MPa

0 mm

≤3,5 mm

3 MPa

5,5 MPa

40 MPa

Preparat DUROBETON jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC NAD POSADZKĄ PRZEMYSŁOWĄ
Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Posypkę DUROBETON stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:
· klasa min. C20/25
· stosunek w/c ≤ 0,50
· ilość cementu ≤ 350 kg/m3
· zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
· cement: wszystkie rodzaje cementu
· kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
· zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
· punkt piaskowy ok. 35%
· łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
· zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym lub polimerowym.

SPOSÓB UŻYCIA
Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18- 200C. DUROBETON rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po po 15 minutach od aplikacji DUROBETONU, który ściemnieje pod wpływem wody. Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem). Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni. W utwardzonej DUROBETONEM posadzce betonowej po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe. W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL (połysk) lub itLIT (mat) w ilości 0,1 – 0,15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac). Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki. Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna. W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych „DUROBET-ITBUD„

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Dodatkowe informacje

Wagabrak