Produkt: DUROBET Techniczny
A1, XC4, XD3, XF4

Specjalistyczny utwardzacz powierzchniowy DST do produkcji posadzek przemysłowych, płyt dennych i fundamentowych o podwyższonej odporności na korozję wywołaną karbonatyzacją XC4, chlorkami XD3 oraz cyklami zamrażania i rozmrażania XF4.

Wyczyść

Opis

DUROBET Techniczny jest suchą posypką cementową opartą na trudnościeralnych kruszywach kwarcowych przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych szczególnie narażonych na korozję karbonatyzacyjną, chlorkową oraz częste przemrażanie.

ZASTOSOWANIE
– Wykonawstwo betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, rolno-spożywczym i przetwórczym.
– Specjalnie przeznaczony do płyt dennych i fundamentowych w garażach.
– Inne posadzki narażone na ekspozycje korozją chlorkową, karbonatyzacją, przemrażaniem.

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET

 • wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, pieszego i pracy maszyn)
 •  wysoka odporność na korozję karbonatyzacyjną (częste zawilgocenie i wysychanie posadzki)
 • wysoka odporność na korozję chlorkową (sól drogowa)
 • wysoka odporność na warunki zimowe
 • zredukowane pylenie betonu
 • zwiększona odporność na uderzenia
 • poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą
 • walory estetyczne
 • betony utwardzone warstwą DUROBETU Technicznego mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji
 • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU Technicznego mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

 

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU DUROBET TECHNICZNY

 • DUROBET Techniczny jest produkowany z kruszywem kwarcowym o twardości 6 MPa w skali Mohsa
 • Średnica najgrubszego kruszywa kwarcowego zastosowanego w DUROBECIE Technicznym 2 mm
 • DUROBET standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary)

DANE TECHNICZNE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET

Cecha produktu

Wartość

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego:

Twardość wg skali Mohsha:

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:

Cecha produktu:

Klasa ekspozycji, korozja wywołana karbonatyzacją:

Klasa ekspozycji wywołana chlorkami:

Klasa ekspozycji spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem:

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach:

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

klasa A3

≥ 6 MPa

≥ 0,9 MPa

0 mm

≤3,5 mm

Wartość max.

XC4

XD3

XF4

3 MPa

5,5 MPa

40 MPa

DANE TECHNICZNE PREPARATU DUROBET Techniczny
Wydajność: 4 kg/m2
Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg
Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Preparat DUROBET jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC NAD POSADZKĄ PRZEMYSŁOWĄ
Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Przygotowanie podłoża

Posypkę DUROBET Techniczny stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:
· klasa min. C20/25
· stosunek w/c ≤ 0,50
· ilość cementu ≤ 350 kg/m3
· zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
· cement: wszystkie rodzaje cementu
· kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
· zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
· punkt piaskowy ok. 35%
· łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
· zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym itFIBER lub polimerowym itFIBER HD

Aplikacja i zacieranie

Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu. Przykładową metodą rozpoznawania właściwego momentu jest próba: beton pod naciskiem stopy ugina się, ale stopa nie zapada się w wylewkę. DUROBET rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po 15 minutach od aplikacji DUROBETu, który ściemnieje pod wpływem wody. Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem). Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.

Dylatacje

W utwardzonej DUROBETem posadzce betonowej, po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia, należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.

Dodatkowe informacje

Wagabrak