TERAZZO PCC

Posypka utwardzająca do dużych obciążeń, klasy ścieralności A 3
Przeznaczona do mocno eksploatowanych nawierzchni
Wyczyść

Opis

TERAZZO PCC jest gotową, suchą mieszanką zawierającą twarde kruszywa, w zależności od koloru mogą nimi być: kwarcowe, marmurowe, dolomitowe, granitowe lub bazaltowe. W celu uzyskania gotowej do rozłożenia posadzki konieczne jest jedynie dodanie wody.

TERAZZO PCC posiada:

 • zwiększoną przyczepność do betonu i zapraw,
 • podwyższoną elastyczność,
 • wysoką wytrzymałość mechaniczną,
 • półpłynna konsystencję, co ułatwia aplikację
 • minimalny skurcz,
 • podwyższoną mrozoodporność.

Wydajność: 1,5-2 kg/m2 przy grubości 1mm
Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg
Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 4 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Właściwości

Wartość wymagana

Oznaczona

Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowa-nego 28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie siatką ścierną gradacji „80”

≥ 0,5 [Mpa]

2,1±0,01[M pa]

Wytrzymałość na ściskanie C40

C40

Wytrzymałość na zginanie

F10

Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do zaprawy PC-MW z włóknem

≥ 0,5 [Mpa]

1,8±0,01[M pa]

Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE

≥ 0,5 [Mpa]

1,6±0,01[M pa]

tabela badań, metoda badań zgodnie z PN-EN 1542 : 2000

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.
TERAZZO PCC jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Prace na zewnątrz obiektów nie powinny być prowadzone przy dużym nasłonecznieniu oraz silnym wietrze. Temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż +25°C. W celu zwiększenia wodoszczelności i wydłużenia czasu żywotności produktu zalecane jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy specjalistycznymi impregnatami lub lakierami.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Podłoże łączone z nową warstwą TERAZZO PCC musi być czyste, nośne i stabilne oraz nie zmrożone. W przypadku starej posadzki niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń powstałych w ruchu kołowym: plam oleju i paliw, śladów hamowania i farb znakujących.
 • Przed aplikacją TERAZZO PCC podłoże powinno być naprawione, uzupełnione ubytki, zszyte pęknięcia, przeniesione dylatacje z podkładu na nawierzchnię docelową.
 • Podłoże zagruntować preparatem żywicznym epoksydowym itPOX Z w ilości 0,3-0,4 kg/m2, z pełnym zasypem kruszywa kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,2 mm, po 24 h usunąć mechanicznie nadmiar nie przyczepionego do
  żywicy kruszywa,
 • W przypadku aplikacji na nowo wykonany podkład cementowy zaleca się jego przeszlifowanie w celu usunięcia mleczka cementowego,
 • W przypadku słabej nośności podkładu o wartościach poniżej 2,0 MPa zalecane jest zastosowanie jako pierwszej warstwy preparatu żywicznego głęboko penetrującego itPOX GP a dopiero po 24 godzinach preparatu podkładowego itPOX Z.
 • Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie to 2,0 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA

Najbardziej efektywnym sposobem rozkładaniem TERAZZO PCC na podłożu jest z użyciem szpachli lub rakli. Czas życia zaprawy wynosi 30 minut. Przed użyciem TERAZZO PCC należy dodać do niego wody w ilości od 3 do 3,5 litra na 25 kg. Całość dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym lub w betoniarce. Mieszanie powinno trwać minimum 3 minuty. Po zmieszaniu pozostawic mieszankę na ok 2 minut i ponownie mieszać jeszcze przez 1 minutę.
Przed aplikacja, jeśli zaprawa nie była używana przez dłuższy czas, należy ja ponownie wymieszać. TERAZZO PCC przeznaczona jest do wykonywania posadzek pośrednie grubości ok 2 cm, maksymalna grubość to 3 cm, minimalna to 1,6 cm. Posadzka TERAZZO PCC powinna być zdylatowana od ścian i słupów konstrukcyjnych oraz posiadać pola dylatacyjne rozmiarem maksymalnie zbliżone do kwadratu o rozmiarach od 3/3, 4/4, 5/5. Nacięcie szczelin dylatacyjnych wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie po związaniu posadzki. Do wypełnienia szczelin używamy specjalistycznych elastycznych wypełniaczy poliuretanowych.

Dodatkowe informacje

Wagabrak