Produkt: SIL RENOVAC

SilRenovac jest gotowym do użycia produktem przeznaczonym do konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Preparat po aplikacji wnika głęboko, impregnując i hydrofobizując powierzchnię.

Impregnat nie zmienia wyglądu zabezpieczanej powierzchni, pozostawiając jej oryginalny i naturalny wygląd. Nie tworzy zamykającej powłoki. Jego działanie polega na zamknięciu kapilar i mikroporów, poprzez które może dostawać się woda.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Preparat po aplikacji wnika głęboko, impregnując i hydrofobizując powierzchnię, Impregnat nie zmienia wyglądu zabezpieczanej powierzchni, pozostawiając jej oryginalny i naturalny wygląd. Nie tworzy zamykającej powłoki. Jego działanie polega na zamknięciu kapilar i mikroporów, poprzez które może dostawać się woda. Preparat wspomaga samoczyszczenie się impregnowanej powierzchni w warunkach zewnętrznych, przyczynia się do redukcji wykwitów, utrudnia osadzanie się mchów i porostów. Zaimpregnowana i wzmocniona powierzchnia jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne przez wiele lat. Jest paroprzepuszczalny, preparat nie blokuje nano porów odpowiedzialnych za wymianę gazową.

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do zabezpieczania starych zabytkowych elewacji wykonanych z następujących materiałów:

 • tynków cementowo – wapiennych,
 • kamienia wapiennego,
 • piaskowca porowatego i nie porowatego,
 • cegły wypalanej z gliny.
 • zwiększa mrozoodporność,
 • uszczelnia powierzchnię (hydrofobizuje),
 • wzmacnia powierzchnię,
 • zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni,
 • zachowuje możliwość oddychania powierzchni,
 • zwiększa izolacyjność cieplną.
 • wydajność 8 m2/litr (uzależniona od struktury elementu impregnowanego),
 • czas schnięcia w temp. 20 °C około 2 godzin,
 • gęstość 0,9 g/cm3,
 • temp. aplikacji +5°C do +25°C,
 • baza chemiczna: żywica akrylowa.

DANE PRODUKTU:

 • wygląd: bezbarwna ciecz
 • opakowania: 1 l.; 5 l.; 10 l.; 25 l.
 • warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

NIE stosować podczas opadu deszczu,
temperatura otoczenia: powyżej 5°C,
wilgotność względna: maks. 90%

UWAGI i ZALECENIA

Nie rozcieńczać, preparat ma gotowe, odpowiednie stężenie substancji aktywnej.
Należy zwrócić uwagę na mechaniczne uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni, w przypadku ich uszkodzenia nałożyć dodatkową warstwę.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE:

Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturach od +5°C Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Stosując preparat SilRenovac należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Jeżeli wykonujemy impregnację w zamkniętym pomieszczeniu należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
Preparat nie jest środkiem szkodliwym, ale nie powinien dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem. Nie używać do celów spożywczych.
Preparat do czasu wyschnięcia może tworzyć śliską warstwę na powierzchni, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników wykonujących impregnację.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, odtłuszczona. Preparat nakładamy na suchą powierzchnię.

  SPOSÓB UŻYCIA / NAKŁADANIA

  Najskuteczniejszymi sposobami aplikacji jest: pędzel, wałek lub natrysk nisko i wysoko ciśnieniowy. Impregnację wykonujemy minimum 2-krotnie.
  Kolejną warstwę musimy nakładać koniecznie przed wyschnięciem pierwszej, czyli mokre na mokre, zalecany odstęp czasowy 15-30 minut. Jest to bardzo istotny parametr skutecznej i trwałej impregnacji.
  Do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu chronić impregnowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. W przypadku gdy opady nastąpią gdy preparat jeszcze nie wysechł nałożyć dodatkową warstwę. Przed aplikacją impregnatu na docelowej powierzchni zaleca się sprawdzenie jego działania na podobnym podłożu. Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych