Frodukt: Royal Cement Biały CEM I 52.5 R – PROMOCJA

Spoiwo do sporządzania białych i kolorowych zapraw oraz mieszanek betonowych.

Produkt używany do: (1) wykonywania tynków, (2) wiązania i spoinowania elementów ścian oraz murów, (3) wykonywania renowacji elementów budynku, (4) produkcji wyrobów prefabrykowanych i lastryko.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Cement BIAŁY to spoiwo do sporządzania białych i kolorowych zapraw oraz mieszanek betonowych z przeznaczeniem na:

 • Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych budynku.
 • Wiązania i spoinowania elementów ścian i murów.
 • Wykonywania i renowacji ozdobnych wewnętrznych oraz zewnętrznych elementów budynku: płaskorzeźby, gzymsy itp.
 • Produkcję wyrobów lastryko: płytki, parapety i stopnie schodowe.
 • Produkcję wyrobów prefabrykowanych, w tym tzw. galanterii ogrodowej: tralki balustrad, balkonów i schodów oraz rzeźb, fontann i grilli.

Warunki stosowania

Wyroby wykonane z użyciem cementu BIAŁY, w celu uzyskania ich pożądanych właściwości, należy pielęgnować (chronić przed niekorzystnymi warunkami otoczenia tj. mrozem, deszczem, wiatrem i słońcem) przez okres minimum 3 dni.

Optymalny zakres temperatur stosowania: od +3°C do +20°C.

Informacje na temat parametrów technicznych znajdują się w załączonych dokumentach do strony.

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i normowa.
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania.
 • Przyspieszony czas wiązania.
 • Wysokie ciepło uwodnienia.
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach.
 • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw.
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia.

Kliknięcie na ikonę albo tekst otworzy dokument w oddzielnym oknie. Dokument można zapisać na swoim urządzeniu lub wydrukować.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych