Produkt: VELDECOR

Farba siloksanowa, półkryjąca do ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Nakładając produkt pędzlem, gąbką naturalną bądź rękawicą firmy OIKOS, można uzyskać piękny efekt, naśladujący dawne, szlachetne tynki.

Zalecana zwłaszcza przy renowacji obiektów zabytkowych oraz budynków o dużej wartości.

Produkt bez ustalonej ceny.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Farba VELDECOR umożliwia uzyskanie efektu „przecierki” na farbie, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

 Więcej informacji i prezentacja użycia produktu >>

 • Farba VELDECOR jest warstwą wykończeniową dla: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ oraz ELASTRONG PAINT GUM firmy OIKOS, zapewniając podłożom całkowitą nieprzepuszczalność wody deszczowej, gwarantując jednocześnie odparowywanie wilgoci, co zapobiega rozwojowi pleśni i alg.
 • Aby zagwarantować lepszą ochronę przed rozwojem alg i pleśni, zaleca się dodać do produktu odpowiedniego środka ochronnego STERYLPLUS. Produkt jest prawie bezwonny, niepalny, przyjazny dla człowieka i dla środowiska.
 • Zalecane dla produktu podłoża zewnętrzne i wewnętrzne to DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ oraz ELASTRONG PAINT GUM firmy OIKOS.
 • Podłoża zalecane tylko do ścian wewnętrznych to ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINT lub KREOS firmy OIKOS.
 • Sposób nakładania zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać:
  •  „Efekt chmurek”: nałożyć produkt pędzlem VELDECOR, a następnie rozprowadzić mokrą farbę gąbką lub rękawicą firmy OIKOS.
  • Efekt starego tynku”: jak najmniejszą ilość produktu VELDECOR nałożyć pędzlem o krótkim włosie, krzyżującymi się ruchami.
 • W przypadku obu technik istnieje możliwość nałożenia drugiej warstwy produktu po około 6 – 8 godzinach.
 • Zobacz też w zakładce: DANE TECHNICZNE.

DANE TECHNICZNE: NAKŁADANIE

 • Rozcieńczenie: produkt jest gotowy do użycia, maks. 10% w czystej wodzie.
 • Wydajność: od 15 do 20 m2/l w zależności od rodzaju podłoża.
 • Narzędzia: Pędzel, gąbka naturalna lub rękawica firmy OIKOS.
 • Podłoża: (1) Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ oraz ELASTRONG PAINT GUM firmy OIKOS. (2) Tylko na ścianach wewnętrznych: ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINT lub KREOS firmy OIKOS.
 • Temperatura nakładania: od +5°C do +36°C (przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%).
 • Czas schnięcia na dotyk: od 1 do 2 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Całkowity czas schnięcia: od 6 do 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Czas nałożenia kolejnej warstwy: od 4 do 6 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Czyszczenie narzędzi: woda.

DANE TECHNICZNE: PRODUKT

 • Skład: Żywice siloksanowe w dyspersji wodnej, kryjące wypełniacze, pigmenty na bazie dwutlenku tytanu, pigmenty organiczne i nieorganiczne, substancje konserwujące oraz dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie warstwy.
 • Ciężar właściwy: 1,2 kg/l +/- 3% (Baza P).
 • PH: od 8 do 10.
 • Lepkość: 3.500 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 obr/min. w temp. 25°C).
 • Temperatura przechowywania: od +2°C do +36°C. Produkt jest wrażliwy na mróz.
 • Reakcja na ogień: Nie występuje w przypadku, gdy produkt jest nakładany na podłoża niepalne; wyrób wodny, w stanie suchym grubość warstwy nie przekracza 0,600 mm.
 • Absorbcja wody W24: 0,09 kg/m² h 0,5 DIN 52 617 (maksymalna dopuszczalna wartość 0,5 kg/m² h05 DIN 52 617).
 • Przepuszczalność pary wodnej Sd: 0,23 m (dopuszczalny limit 2 m DIN 52 615).
 • Odporność na zmywanie: Zgodna z normą DIN 53 778, odporny na co najmniej 1.000 cykli.
 • Odporność na ścieranie: Zgodna z normą DIN 53 778, odporny na ponad 5.000 cykli.
 • Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: Kategoria: A/1; VOC: 25 g/l (maksymalnie); Limit Faza I (od 01 stycznia 2007): 300 g/l, Limit Faza II (od 01 stycznia 2010): 200 g/l.
 • Kolory: Kolory z katalogu.
 • Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów.
 • Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników.
 • Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji.
 • Produkt stanowi substancję bezpieczną pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób.
 • Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych.
 • Odnośnie przechowywania i transportu nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności; opakowania, pozostałości oraz ewentualne ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć takich jak: piasek, ziemia itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.