Produkt: SUPERCOLOR

Farba akrylowa do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku. Szeroka paleta kolorów do wyboru.

Przeznaczona do malowania starych i nowych tynków cementowych, gipsowych oraz ścian uprzednio pomalowanych farbą o dowolnym kolorze. Efekt wykończeniowy: gładka, matowa powierzchnia.

Produkt na bazie wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy.

Technologia włoskiej firmy OIKOS. Pojemność opakowania: 1 litr.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Dobrze zmywalna, niepalna.
 • Właściwości antyseptyczne.
 • Wysokie krycie powierzchni.
 • Wykończenie gładkie, matowe.
 • Odporna na wodę.
 • Przepuszczalna dla gazów.
 • Zapach neutralny, niedrażniący.
 • Przyjazna dla ludzi i środowiska.

Charakterystyka techniczna: produkt

 • Skład: wodna dyspersja żywic akrylowych, pigmenty organiczne i nieorganiczne, dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.
 • Ciężar właściwy: 1,57 kg/l +/- 3% (biała).
 • pH: 8-9.
 • Lepkość: 21,000 +/-5% cP wiskozymetr Brookfielda (RVT, 20 rpm w 25°C).
 • Temperatura przechowywania: od +2°C do +36°C. Chronić przed zamarzaniem.
 • Reakcja w kontakcie z ogniem: B – s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019).
 • Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd): V1 wysoki poziom paro-przepuszczalności (UNI EN ISO 7783-2:2001).
 • Odporność na czyszczenie: 1 klasa zmywalności (UNI EN ISO 11998 : 2006).
 • Emisja lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z dyrektywą 2004/42/CE: Klasyfikacja: A/a; VOC: 12 g/l (max). Faza graniczna I (z 01/01/2007); 75 g/l. Faza graniczna II (z 01/01/2010); 30 g/l.
 • Kolory: biały oraz kolory z karty kolorów do wnętrz i na zewnątrz w systemie Decor Color System firmy OIKOS.
 • Pojemność: 1 – 2,5 – 4 – 10 – 14 l.

Charakterystyka techniczna: stosowanie

 • Rozcieńczanie: 50-70% wodą, w zależności od rodzaju malowanego podłoża.
 • Wydajność:
  • Nowa ściana, tynk cementowy: 7-8 m2/l w 2 warstwach.
  • Nowa ściana, tynk gipsowy: 9-11 m2/l w 2 warstwach.
  • Ściany w kolorach jasnych  bądź pastelowych: 12-15 m2/l w 2 warstwach.
  • Ściany w intensywnych i ciemnych kolorach: 8-9 m2/l w 2 warstwach.
 • Narzędzia do aplikacji: pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (dysza 1,7 mm).
 • Uszczelniacze: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO firmy OIKOS.
 • Temperatura nanoszenia: od +5°C do + 36°C (przy wilgotności względnej ≤ 80%.
 • Czas suszenia do uzyskania powłoki bez odlepu: 1-1,4 h (w temperaturze równej 20°C i przy wilgotności względnej <75%).
 • Czas suszenia do pełnego usieciowania powłoki: 4 dni (w temperaturze równej 20°C i przy wilgotności względnej <75%).
 • Czyszczenie narzędzi do aplikacji: w wodzie.

Dane toksykologiczne

 • Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów.
 • Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników.
 • Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji.
 • Produkt jest substancję bezpieczną pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób. Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych.
 • Odnośnie przechowywania i transportu, nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności. Opakowania, pozostałości oraz ewentualne ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć, takich jak: piasek, ziemia, itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Przygotowanie powierzchni

 • Oczyścić powierzchnię, usunąć wszystkie cząstki luźno związane z podłożem.
 • Do podłoży kruchych i wysoce chłonnych rekomendowane jest wcześniejsze użycie uszczelniacza akrylowego CRILUX lub NEOFIX firmy OIKOS.
 • W celu poprawy krycia farby zaleca się stosowanie gruntu malarskiego IL PIGMENTATO firmy OIKOS.
 • W przypadku pokrywania płyt gipsowych lub ścian w dobrym stanie technicznym, SUPERCOLOR może być nakładany z pominięciem preparatów gruntujących.
 • Przed wykończeniem powierzchni wymagane jest odczekanie minimum 6 godzin.

Metody aplikacji

 • Nowa ściana, tynk cementowy: nałożyć 2 warstwy SUPERCOLOR w rozcieńczeniu 50% wodą.
 • Nowa ściana, tynk gipsowy: nałożyć 2 warstwy SUPERCOLOR w rozcieńczeniu wodą: 70% pierwsza, 50% druga warstwa.
 • Wcześniej pomalowane ściany w kolorach jasnych bądź pastelowych: w zależności od stanu podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy SUPERCOLOR w rozcieńczeniu 50% wodą.
 • Wcześniej pomalowane ściany w intensywnych i ciemnych kolorach: nałożyć dwie warstwy SUPERCOLOR w rozcieńczeniu 50% wodą.
 • Płyta gipsowa: nałożyć dwie warstwy SUPERCOLOR w rozcieńczeniu 50% wodą.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.