Produkt: LAMINE 3 mm

LAMINE to płatki syntetyczno-ceramiczne, dodawane do warstwy podłogowej lub ściennej w celu dekoracyjnym.

Mogą mieć różną barwę, posiadają zmienny kształt i występują w różnej wielkości do 3 mm.

Cena wyświetla się po wyborze ilości i wzorze produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Zastosowanie

Do użycia w warstwie ochronnej:

 • na powierzchniach posadzek wewnątrz i na zewnętrz budynków,
 •  balkonów, tarasów i basenów.

Zalety produktu

 • Nie żółknie.
 • Pozwala na regenerację starych tarasów i podłóg wewnętrznych, bez konieczności usuwania poprzedniego podłoża.
 • Produkt po rozpakowaniu jest gotowy do użycia.

Rozmiar płatków

 • do 3 mm.

Zużycie

 • 0,6-0,7 kg/m2.

Przechowywanie

 • 60 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu zadaszonym, suchym, z dala od promieni słonecznych, w temperaturze od +10℃ do +30℃.

Wygląd posadzek z różnymi wersjami płatek dekoracyjnych z większej i bliższej odległości.

LAMINE DOVE GREY FL

LAMINE CREAM SAND FL

LAMINE SILK GREY FL

LAMINE DUST GREY FL

LAMINE WHITE FL

LAMINE ESMERALD SHADE FL

TURQUOISE SHADE FL

LAMINE SLATE GRANITE FL

LAMINE COCCIOPESTO FL

LAMINE CARRARA MARBLE FL

LAMINE GREY SANDSTONE FL

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.