Produkt: LAMINE 1 mm

LAMINE to płatki syntetyczno-ceramiczne, dodawane do warstwy podłogowej lub ściennej w celu dekoracyjnym.

Mogą mieć różną barwę, posiadają zmienny kształt i występują w różnej wielkości do 1 mm.

Cena wyświetla się po wyborze ilości i wzorze produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Zastosowanie

Do użycia w warstwie ochronnej:

 • na powierzchniach posadzek wewnątrz i na zewnętrz budynków,
 •  balkonów, tarasów i basenów.

Zalety produktu

 • Nie żółknie.
 • Pozwala na regenerację starych tarasów i podłóg wewnętrznych, bez konieczności usuwania poprzedniego podłoża.
 • Produkt po rozpakowaniu jest gotowy do użycia.

Rozmiar płatków

 • do 1 mm.

Zużycie

 • 0,6-0,7 kg/m2.

Przechowywanie

 • 60 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu zadaszonym, suchym, z dala od promieni słonecznych, w temperaturze od +10℃ do +30℃.

Wygląd posadzek z różnymi wersjami płatek dekoracyjnych z większej i bliższej odległości.

Lamine WARM GREY GRANITE FL

Lamine TERRACOTTA FL

Lamine GRAINED CARRARA MARBLE FL

Lamina CINDER FL

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.