Produkt: itPRO

itPRO – zestaw preparatów ochronnych do 2-warstwowego zabezpieczenia i uszczelnienia powierzchni betonowych, zapraw cementowych i powłok mikrocementowych.

itPRO tworzy silnie hydrofobową warstwę ochronną z zachowaniem paro-przepuszczalności, skutecznie chroniąc powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Zestaw itPRO przeznaczony jest do użycia wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchniach takich jak:

 • Posadzki i ściany wykonane technologią mikrocementu.
 • Elementy wykonane z betonu architektonicznego.
 • Podłoża betonowe i mineralno-cementowe.
 • Kamień naturalny.
 • Płytki ceramiczne.

Skutkiem użycia zestawu itPRO jest:

 • Wytworzenie silnej powłoki hydrofobowej.
 • Wzmocnienie spoistości zabezpieczonej powierzchni.
 • Utrudnie osiadanie brudu, pyłu i kurzu.
 • Łatwość mycia i utrzymania w czystości (umożliwia bezpieczne spłukiwanie powierzchni).
 • Odporność na UV, czyli degradację światłem słonecznym.
 • Łatwość aplikacji.
 • Nie zmienia barwy zabezpieczonej powierzchni.
 • Produkt zawiera 2 składniki: itPRO 1 i itPRO 2.
 • Zadaniem składnika itPRO 1 jest penetracja w głąb zabezpieczanej powierzchni, poprzez reakcję chemiczną z materiałami naturalnymi, wypełnienie mikro-porów podłoża oraz stworzenie warstwy gruntującej przed aplikacją warstwy itPRO 2.
 • itPRO 1 jest preparatem na bazie funkcyjnych oligomerów i polimerów w rozpuszczalniku.
 • itPRO 1 należy do grupy „nanoimpregnatów”, więc cechuje się skutecznym wiązaniem (powierzchniowym przenikaniem) nawet z powierzchniami lakierowanymi, zagruntowanymi lub w inny sposób powierzchniowo zabezpieczonymi.
 • Zadaniem składnika itPRO 2 jest wytworzenie szczelnej i transparentnej warstwy powłokowej.
 • itPRO 2 to płynny, gotowy do użycia, jednoskładnikowy polimer fluorowany w rozpuszczalniku.
 • Powierzchnia zabezpieczona itPRO 2 zachowuje właściwości paroprzepuszczalne, umożliwiające „oddychanie” ścian i posadzek.
 • Hydrofobowa warstwa zabezpieczająca jest skutecznie wytworzona po zastosowaniu obydwu składników systemu.
 • Gęstość wg UNI 8310: itPRO 10,79±0,05 g/cm3.
 • Gęstość wg UNI 8310: itPRO 20,88±0,05 g/cm3.
 • Lepkość wg PN-EN ISO 3219: 40 ± 15 mPa×s.
 • Kąt zwilżania: 120 < o.
 • Symbol zagrożenia: brak.
 • Zużycie: 1 zestaw ok. 4-5 m2 (w zależności od podłoża).
 • Opakowanie: puszki metalowe 2×0,5 l.
 • Magazynowanie: przechowywać w suchym miejscu w temp. od 10°C do 30°C . Produkt stabilny przez 12 miesięcy.

Przygotowanie podłoża

 • Zabezpieczana powierzchnia powinna być całkowicie czysta i sucha.
 • W przypadku, gdy na powierzchni obecne są plamy, ciemne zacieki z deszczu lub wykwity mchu, należy ją starannie wymyć za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
 • Należy pamiętać, że zawilgocone podłoże może utrudnić a nawet uniemożliwić wiązanie preparatów, a przez to nie dopuścić do powstania efektu hydrofobowego.

Warunki aplikacji itPRO

 • itPRO nie można stosować w temperaturze otoczenia i temperaturze podłoża poniżej +5°C.
 • Przed aplikacją zaleca się wyrównanie/zbliżenie temperatury zestawu itPRO do temperatury podłoża.
 • Jeśli produkt był przechowywany w temperaturze poniżej 0°C, należy oba preparaty ogrzewać 5 minut przez zanurzenie w wodzie o temp. 40 – 50°C, a następnie przed użyciem wstrząsnąć, aby dokładnie wymieszać.
 • W celu uzyskania jak najlepszego rezultatu impregnacji, należy unikać nakładania preparatów itPRO latem w najgorętszej porze dnia.
 • Jeżeli w ciągu 24 godzin po nałożeniu preparatów spodziewane są opady deszczu, należy odstąpić od aplikacji itPRO.
 • Obecność nośnika rozpuszczalnikowego w preparatach itPRO wymusza ostrożność podczas składowania i aplikacji, gdyż produkt jest palny oraz intensywnie pachnący.
 • Podczas pracy należy chronić drogi oddechowe, oczy i skórę oraz zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
 • Po aplikacji i odparowaniu rozpuszczalnika, powłoka staje się bezpieczna w użytkowaniu.
 • Przed przystąpieniem do prac, należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa zestawu itPRO.

itPRO 1 gruntowanie zasadnicze

 • Aplikację itPRO 1 wykonuje się za pomocą wałka, natrysku pod niskim ciśnieniem lub w miejscach mniej dostępnych pędzlem.
 • Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na 15-20 minut (lub tyle ile potrzeba do odparowania rozpuszczalnika).
 • Po wyschnięciu można przystąpić do aplikacji warstwy wykończeniowej itPRO 2.
 • W przypadku zastosowania na powierzchnie mocno chłonne, czynność gruntowania należy powtórzyć po upływie 6-12 godzin.

itPRO 2 powłoka ochronna

 • itPRO 2 aplikować wałkiem, natryskiem pod niskim ciśnieniem lub w miejscach mniej dostępnych pędzlem.
 • W przypadku, gdy powierzchnia jest mało chłonna i tworzą się zastoiny materiału, po 5-10 minutach usunąć papierem lub ściereczką nadmiar preparatu z powierzchni.
 • Podczas energicznej aplikacji za pomocą wałka lub pędzla, może pojawiać się piana na zabezpieczanej powierzchni. W takim przypadku usunąć pianę, używając czystego i chłonnego materiału.
 • Na powierzchniach mocno eksploatowanych (posadzki), zaleca się naniesienie dwóch warstw itPRO 2.

Dopuszczenie do użytkowania

 • Całkowite wyschnięcie warstw zestawu itPRO następuje po 24 godzinach (do 48 godzin w przypadku słabej wentylacji pomieszczenia lub na zewnątrz w porach jesień, wiosna).
 • Mycie powierzchni i spłukiwanie wodą możliwe po ostatecznym wyschnięciu ostatniej warstwy.
 • Mycie powierzchni zabezpieczonych systemem itPRO za pomocą zwykłych, neutralnych detergentów.

Uwaga: itPRO po aplikacji może powodować nieznaczną zmianę koloru podłoża (intensyfikuje kolor). Przed aplikacją końcową zaleca się wykonanie próby na próbce materiału lub w miejscu mało widocznym.

 • Przed przystąpieniem do pracy z preparatem itPRO należy dokładnie przeczytać kartę MSDS i zapoznać się z możliwymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych
  Litrów

  2 x 0.5 litra