Produkt: itPOX W

itPOX W – lakier epoksydowy, wodny, 2 składnikowy. Zabezpiecza, wzmacnia i uszczelnia podłoże. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Cena wyświetlana po wyborze wagi produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

(1) Stosuje się na podłoża suche oraz lekko wilgotne (do 8%). (2) Penetruje powierzchniowo i wzmacnia podłoże. (3) Zabezpiecza przed pyleniem. (4) Likwiduje nasiąkliwość i uszczelnia. (5) Posiada właściwości średnio chemoodporne przy stosowaniu powłokowym.

 • Podłoże z betonu, kamienne lub ceramiki musi być trwałe, wolne od luźno związanych elementów zanieczyszczeń i pyłu.
 • Należy usunąć mleczko cementowe, pozostałości środków antyadhezyjnych i stare powłoki.
 • Przed nałożeniem materiału, podłoże należy nawilżyć do stanu matowo – wilgotnego lub zagruntować mieszaniną składników A i B.
 • Temperatura podłoża – min. +10˚C.
 • Temperatura podłoża – max. +25˚C.
 • Wilgotność powietrza – max. 80%.

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

 • Składniki dostarczane w oryginalnych opakowaniach, należy wstępnie wstrząsnąć.
 • Następnie połączyć składnik B i składnik A w odpowiednich proporcjach wagowych i mieszać intensywnie, wstrząsając lub użyć mieszadła wolnoobrotowego (około 400 obr. / min.).
 • Mieszać przez co najmniej 30 sekund.
 • Przed aplikacją zaleca się przygotowaną mieszankę przelać do czystego pojemnika.

Proporcja mieszania A : B = 2,5 : 1 wagowo.

Uwaga: Materiału nie wolno rozcieńczać wodą.

 • Pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. Podłoża stare i porowate wymagają energicznego wtarcia pierwszej warstwy pędzlem lub szczotką. Unikać powstawania lokalnych zastoisk materiału!

Uwaga! Materiału nie wolno rozcieńczać wodą!

 • Wodą, niezwłocznie po użyciu. Stwardniały materiał można usunąć jedynie mechanicznie lub silnym rozpuszczalnikiem do żywic epoksydowych.

Parametry techniczne:

 • Komponent A: bezbarwna ciecz.
 • Komponent B: mleczna ciecz.
 • Zestawy komponenów AB: (1) 1 kg + 0,4 kg,  (2)  2,5 kg + 1kg, (3) 5 kg + 2 kg, (4) 10kg + 4 kg.
 • Proporcje mieszania A + B: 2,5 do 1.
 • Gęstość (A+B): ok 1,08 kg/dm3 (w +25°C).
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813.

Zużycie:

 • 0,1 – 0,2 kg/m2 na 2 warstwy w zależności od chłonności podłoża.
 • Podłoża nasiąkliwe wymagają dwukrotnego gruntowania z przerwą technologiczną minimum 12 godzin, maksimum 24 godzin (w temperaturze +20°C).

Opakowanie i składowanie

 • Opakowanie standardowe: 1,4 kg, 3.5 kg, 7 kg, 14 kg.
 • Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – max 12 miesięcy.

itPOX W

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje o materiale itPOX W zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. Z o.o zastrzega, iż prezentowane dane, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych