Produkt: IL PRIMER

IL PRIMER – preparat gruntujący na ściany wewnętrzne.

Zwiększa przyczepność i ma charakter wypełniający. Przeznaczony do tynków rustykalnych, gipsowych i alkalicznych, mało zwartych i osypujących się, do starych powierzchni ściennych oraz ogólnie do podłoży o wysokim stopniu porowatości.

Technologia włoskiej firmy OIKOS.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • IL PREMIER posiada zdolność wnikania głęboko w podłoże, wzmacnia je, nie blokując ,,oddychania”.
 • Nadaje zwartość tynkowi, ułatwiając przyczepność produktów na bazie wapna, stiuków antycznych, gładzi, farb strukturalnych, produktów dających efekt „przecierki” oraz postarzenia z efektem końcowym w postaci lekko chropowatej powierzchni.
 • Jest prawie bezwonny, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

Dane produktu

 • Skład: żywice akrylowe w dyspersji wodnej, wypełniacze kryjące na bazie dwutlenku tytanu, dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.
 • Ciężar właściwy: 1,35 kg/l +/- 3%.
 • PH: 8,5 – 9.
 • Lepkość: 17.000 +- 5% CPS Brookfield (RVT 20 obr/min. w temp. 25°C).
 • Temperatura przechowywania: od +2°C do +36°C. Produkt jest wrażliwy na mróz.
 • Reakcja na ogień: nie występuje w przypadku, gdy produkt jest nakładany na podłoża niepalne; wyrób wodny, w stanie suchym grubość warstwy nie przekracza 0,6 mm.
 • Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: kategoria: A/h; VOC: 8 g/l (maksymalnie); Limit Faza I (od 01 stycznia
  2007): 50 g/l, Limit Faza II (od 01 stycznia 2010): 30 g/l.
 • Kolory: Biały.

Zobacz tez uwagi i dane techniczne w zakładce NAKŁADANIE.

Dane toksykologiczne

 • Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów.
 • Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników.
 • Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji.
 • Produkt jest substancję bezpieczną pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób. Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych.
 • Odnośnie przechowywania i transportu, nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności. Opakowania, pozostałości oraz ewentualne ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć, takich jak: piasek, ziemia, itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi.
 • Ściany wewnętrzne, produkt polecany szczególnie jako środek gruntujący do gładzi, stiuków antycznych, tynków dekoracyjnych.

Przygotowanie podłoża

 • Oczyścić powierzchnie, usunąć ewentualne miejsca słabo związane z podłożem.
 • W przypadku nowych tynków, podłoże musi być dobrze osuszone i sezonowane.

Sposób nakładania

 • Rozcieńczyć IL PRIMER w 50 – 100% czystej wody (w zależności od stanu podłoża, przeczytaj informacje poniżej).
 • Nałożyć jedną warstwę produktu pędzlem, wałkiem albo pistoletem natryskowym (z dyszą 1,7 mm) tak, aby uzyskać powierzchnię idealnie zaizolowaną.
 • Odczekać 6 godzin przed nałożeniem produktów wykończeniowych.

Warstwy wykończeniowe i ochronne

 • Odpowiednie produkty firmy OIKOS.

Uwagi i dane techniczne związane z nakładaniem

 • Rozcieńczanie
  • Powierzchnie o małym stopniu chłonności: 50% czystej wody.
  • Powierzchnie o normalnym stopniu chłonności: 75% czystej wody.
  • Powierzchnie o dużym stopniu chłonności: 100% czystej wody.
 • Wydajność: 15 – 20 m2/l. w zależności od stopnia chłonności podłoża.
 • Narzędzia: pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (z dyszą 1,7 mm).
 • Temperatura nakładania: od +5°C do +36°C (przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%).
 • Czas schnięcia na dotyk: 1 – 2 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Całkowity czas schnięcia: 10 – 12 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Czas nałożenia kolejnej warstwy: 6 – 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%).
 • Czyszczenie narzędzi: woda.

Zobacz też dane techniczne w zakładce OPIS PRODUKTU.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.