Produkt: Glinka Romańska – naturalny tynk dekoracyjny

Glinka Romańska – naturalny tynk wytwarzanym na bazie kopalin trzeciorzędowych.

Dostępny w dwóch odmianach: wewnętrzna z oznaczeniem ,,W” oraz zewnętrzna z oznaczeniem ,,Z”, kolor: ,,lekko złamana” barwa biała. Do cienkowarstwowego nakładania na wcześniej wyrównane podłoże, jako warstwa wykończeniowa i dekoracyjna. Umożliwia tworzenie różnej faktury powierzchni.

Gramatura ziarna od 1 mm do 4 mm.

Zużycie: (od 2,0 do 2,5) kg/m2.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i miejsca stosowania.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Tynk Glinka Romańska przeznaczony jest do wykonania:

 • Dekoracyjnych powłok na ścianach i sufitach.
 • W budownictwie mieszkaniowym, publicznym.
 • Do odnawiania zabytkowych powierzchni mineralnych.
 • Do pomieszczeń o specyficznych warunkach tj. kuchnie i łazienki.
 • Na zewnątrz budynku w odmianie Z.
 • Wewnątrz budynku w odmianie W.

Tynk gliniany, wykorzystanie, wady i zalety >>

 • Glinka Romańska  wytwarzana jest z naturalnych surowców mineralnych. Nie zawiera dodatków chemicznych.
 • Posiada właściwości pozytywnie wpływające na zdrowie i samopoczucie człowieka. Stabilizuje wilgotność w pomieszczeniach, jest antyalergiczna, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Produkt przyjazny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
 • Tynk można wykorzystać do celów dekoracyjnych bez konieczności dalszej obróbki powierzchni lub nałożyć na niego warstwę smoky itVELL COLOR. Tylko ręczna obróbka. Wykończenie powierzchni poprzez filcowanie, gąbkowanie lub gładzenie.
 • Ze względu na właściwości materiału, można z niego wykonywać również prawie gładkie powierzchnie. Do tego efektu dekoracyjnego używamy wyłącznie pace weneckie, aplikując produkt w dwóch warstwach.
 • Może być stosowany na większości podłoży mineralnych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Glinka Romańska – charakterystyka:

 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Paro-przepuszczalność.
 • Odporność na UV.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność.
 • Produkt gotowy do użycia po lekkim wymieszaniu.
 • Dla grubej faktury: 2,5 kg/m2 używamy w jednej warstwie.
 • Dla średniej faktury: 2,0 kg/m2 używamy w jednej warstwie
 • Dla gładkiej powierzchni: 2,0 kg/m2 używamy w dwóch warstwach: 0,8 kg/m2 oraz 1,2 kg/m2.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: naturalna kopalina, naturalne kruszywo, pył marmurowy, woda. Nie zawiera cementu.
 • Uziarnienie: od  1 mm do 4 mm.
 • Grubość warstwy: od 0,5 mm do 1 mm.
 • Średnia przyczepność do podłoża: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 2 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum: +5ᵒC, maksimum: +25ᵒC.
 • Reakcja na ogień: NIEPALNY.

Dane produktu

 • Postać/barwa: pasta gotowa do użycia. kolor lekko złamanej bieli.
 • Kolorystyka: przy zastosowaniu płynnych pigmentów wodnych, produkt możemy barwić na dowolny kolor w zależności od indywidualnych potrzeb. Nadawanie smug, cieni, tzw. drugiego koloru, smoky poprzez tamponowanie barwną powłoką itVEL COLOR.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temperatura od +5ᵒC do +25ᵒC.
 • Zużycie: do 12 miesięcy od daty produkcji.

Składniki Systemu – Tynk Glinka Romańska

Materiały do gruntowania i wzmacniania podłoża

 • Grunt głęboko penetrujący RG-P.
 • Podkład kwarcowy, sczepny Kwarc Grunt Plus.

Materiały do prac zasadniczych

 • Tynk Glinka Romańska – warstwa wyrównująca (profilująca) i warstwa końcowa (dekoracyjno-użytkowa).
 • Barwne pigmenty wodne.
 • Barwna przecierka itVELL COLOR.

Przygotowanie podłoża – Etap I A

 • Przed naniesieniem gruntu, podłoże należy wyrównać i usunąć zanieczyszczenia.
 • Powierzchnie możemy przeszlifować, używając papier ścierny o gradacji 60-100.
 • Następnie powierzchnię dokładnie odkurzamy, usuwając pył po szlifowaniu. Można również zmyć lekko wilgotną gąbką.
 • Jeżeli po oczyszczeniu podłoża stwierdzimy jego uszkodzenia, ubytki, pęknięcia lub rysy, to na tym etapie powinniśmy je naprawić. Do napraw stosujemy szpachle gipsowe lub cementowe np. itFILER Itbud.
 • Na tak przygotowane podłoże można nanosić warstwy gruntujące.

Przygotowanie materiału do pracy – Etap I B

 • Czas mieszania: około 1 minuty do jednolitej konsystencji, jednorodnej postaci.
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 12-24 h uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 28 dni.

Gruntowanie i warstwa sczepna – Etap II

 • Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy sczepnej.
 • Stosujemy grunt głęboko penetrujący RG-P. Używamy go w ilości 0,10 kg na 1 m2 powierzchni.
 • Warstwa sczepna zwiększa przyczepność tynku dekoracyjnego do podłoża.
 • Stosujemy Kwarc Grunt Plus (grunt akrylowo-polimerowy z drobnym piaskiem kwarcowym). Używamy go w ilości 0,15 kg na 1 m2 powierzchni.
 • Do gruntowania używamy pędzli lub wałków.

Aplikacja warstwy Tynku Glinka Romańska – Etap III

 • Po całkowitym wyschnięciu preparatów gruntujących i sczepnych (minimalny czas 24 h), nanosimy warstwę Tynku Dekoracyjnego. Do jego aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych. Zalecana paca wenecka.
 • Materiał nakładamy nierównomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Pozostawiamy nadmiar i zgrubienia materiału. Polecamy obejrzenie filmu instruktarzowego na kanale YouTube Itbud >> .
 • Grubość warstwy do około 1 mm. Zużycie materiału na tą warstwę powinno wynosić około (od 2,0 do 2,5) kg/m2 powierzchni, w zależności od grubości struktury jaką chcemy uzyskać.
 • Po aplikacji i całkowitym wyschnięciu (po około 24h), można koloryzować powierzchniowo, nadawać smugi i odcienie, stosując itVELL COLOR.
 • Produkt nie wymaga szlifowania końcowego.

Końcowe zabezpieczenie powierzchni – Etap IV

 • Powierzchnię po dokładnym oczyszczeniu zabezpieczamy preparatem NANO ARGIL tj. impregnatem hydrofobowym. Aplikujemy preparat w dwóch warstwach w systemie ,,mokre na mokre”, szczegóły aplikacyjne na stronie produktu NANO ARGIL.
 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronne, rękawice i okulary ochronne.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki, dostępnej u producenta.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Waga

20 kg

Miejsce stosowania

(W) wewnątrz, (Z) na zewnątrz