Produkt: BETPRESS

Betonowa warstwa dekoracyjno-ochronna na ściany i podłogi, na której odciska się wzór stemplem. System DUROPRESS. Grubość warstwy: 2-4mm.

Zakres użycia: ściany, podłogi, schody, tarasy, loggie, balkony, podjazdy – na podłożach mineralnych. Wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Cena wyświetla się po wybraniu koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

BETPRESS  jest  warstwą mineralną do wykonywania okładzin ściennych i podłogowych przez odciskanie (stemplowanie) wzorów, imitujących np. kamień, drewno, cegłę itp.

BETPRESS zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony na podłoże, tworzy barwną i trwałą powierzchnię, którą można modelować za pomocą form odciskowych lub innych technik fakturowania powierzchni np. szczotkowania.

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 •  Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Paro-przepuszczalność.
 • Odporność na UV.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Dobra urabialność.
 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 3 dni powinna wynosić od +5°C do +25°C.
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
 • W celu zapewnienia wysokiej jakości powłoki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami.

Podłoże pod BETPRESS

 • Produkt można aplikować na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach mineralno-cementowych oraz wielu odmianach płyt budowlanych po odpowiednim ich zagruntowaniu specjalnymi preparatami sczepnymi.
 • Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych.
 • BETPRESS należy mieszać z wodą w mieszalnikach wolnoobrotowych lub przy użyciu mieszadła elektrycznego.
 • Proporcje mieszania:
  • Woda – 1 część wagowa.
  • BETPRESS4 części wagowe +/- 1%.
 • Zaleca się mieszanie całego opakowania produktu BETPRESS, bez dzielenia na mniejsze porcje.
 • Czas mieszania przez co najmniej 2‐3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek.
 • Po 2-3 minutach przemieszać ponownie przez kilka sekund.
 • Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu itp. Dopuszczalne są natomiast niewielkie modyfikacje kolorystyczne pigmentami płynnymi.
 • Przed naniesieniem gruntu, podłoże należy wyrównać, usunąć zanieczyszczenia, wtrącenia oraz mleczko cementowe.
 • W tym celu powierzchnię szlifujemy, możemy użyć papier ścierny o gradacji 24-40, tarcze lub segmenty diamentowe o gradacji do 50.
 • Następnie podłoże dokładnie odkurzamy, usuwając luźne pozostałości po szlifowaniu.
 • Jeżeli po oczyszczeniu podłoża stwierdzimy jego uszkodzenia, ubytki, pęknięcia lub rysy – to na tym etapie powinniśmy je naprawić.

Powierzchnie poziome

 • Pęknięcia, rysy, szczeliny dylatacyjne naprawiamy (zszywamy) poprzez wykonanie poprzecznych, kilkucentymetrowych nacięć i umieszczenie w nich spiralnych lub żebrowanych stalowych drutów, które następnie zalewamy techniczną żywicą epoksydową itPOX Z, zagęszczoną drobnym kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,2 mm.
 • Ubytki, wyrwy, duże nierówności podłoża naprawiamy poprzez miejscowe nałożenie zapraw mineralno-cementowych np. Masa PC.
 • Na tak przygotowane podłoże, po 24 godzinach można nanosić warstwy gruntujące.

Powierzchnie pionowe

 • Naprawiamy stosując wyłącznie zaprawy mineralno-cementowe, ewentualnie wzmocnione matą szklaną.
 • Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy BETPRESS.
 • W przypadku podłoży o niskiej wytrzymałości (poniżej 1 MPa wytrzymałości na odrywanie) lub bardzo chłonnych, należy zastosować grunt wzmacniający, głęboko penetrujący: itPOX GP w ilości ok 0,4 kg/m2. Gdy podłoże jest stabilne, etap ten można pominąć.

Jako warstwę gruntująco – sczepną, stosujemy jeden z dwóch produktów:

Powierzchnie poziome

 • itPOX 100 Z z zasypem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm – grunt z żywicy epoksydowej technicznej.
 • Używamy go w ilości 0,3 kg itPOX 100 Z i 3 kg kruszywa kwarcowego na 1 m2 powierzchni.
 • W przypadku zastosowania maty lub siatki szklanej, grunt itPOX 100 Z wraz z kruszywem kwarcowym aplikujemy 2 razy, w odstępach co 24 godziny, zużywając łącznie ok. 1 kg itPOX 100 Z i ok. 5 kg kruszywa kwarcowego na obie warstwy na 1 m2 powierzchni.

Powierzchnie pionowe

 • Kwarc Grunt Plus – grunt akrylowo-polimerowy z drobnym piaskiem kwarcowym. Stosowany w ilości ok 0,15 kg/m2.
 • Do gruntowania używamy pędzli lub wałków, a w przypadku preparatów itPOX również pac stalowych.
 • Po całkowitym wyschnięciu preparatów gruntujących i sczepnych (minimalny czas 24 h) można przystąpić do aplikacji produktu BETPRESS.
 • Produkt BETPRESS można aplikować w 1 lub 2 warstwach. Zalecaną jednak aplikacją jest nanoszenie 2 warstw, jedna po drugiej w systemie „mokre na mokre”.
 • Pierwsza warstwa stanowi podkład i warstwę profilującą podłoże. Do jej aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych lub wykonujemy ją za pomocą urządzenia natryskowego (pistolet tynkarski lub agregat).
 • W przypadku techniki natryskowej, po rozłożeniu zaprawy konieczne jest jej wyrównanie za pomocą ręcznej pacy tynkarskiej.
 • Grubość warstwy podkładowej ok 1 mm. Zużycie materiału na tą warstwę powinno wynosić ok 1-1,5 kg/m2 powierzchni.

Aplikacja warstwy końcowej BETPRESS

 • Sposób nanoszenia jest analogiczny, jak warstwy pierwszej, profilującej. Różnice stanowi jedynie jej grubość, która powinna być dwukrotnie grubsza niż warstwa podkładowa. Aplikujemy ją metodą „mokre na mokre”.

Aplikacja „mokre na mokre”

 • Nakładamy ją na niecałkowicie wyschniętą warstwę podkładową BETPRESS.
 • Orientacyjny moment aplikacji od 30 do maksymalnie 60 minut po rozłożeniu warstwy podkładowej. Czas jest uzależniony od warunków temperaturowych otoczenia.
 • Podczas aplikacji na powierzchniach poziomych, w celu łatwego i bezpiecznego przemieszczania się po nie w pełni utwardzonej warstwie podkładowej, zaleca się stosowanie specjalistycznych kolczastych nakładek na obuwie.
 • Stosując sposób aplikacji w systemie „mokre na mokre”, uzyskujemy w efekcie końcowym z dwóch nakładanych niezależnych warstw, jedną monolityczną powierzchnię.

W celu uzyskania zakładanego efektu czyli trwałego monolitycznego połączenia się obu powłok, nie możemy dopuścić do zbyt dużego przesuszenia i związania warstwy podkładowej.

   • Po rozłożeniu warstwy końcowej i jej wyrównaniu, można przystąpić do odciskania pożądanego wzoru.
   • Odciski wykonujemy używając specjalistycznych stempli, wykonanych z silikonu lub poliuretanu.
   • Przed wykonaniem odcisku na powierzchnię betonową, należy nanieść preparat rozdzielający, zapobiegający przywieraniu stempla (formy) do świeżego betonu.
   • Dozwolone są dwa rodzaje preparatów rozdzielających tzw. separatorów:
    • płynny,
    • proszkowy.
   • Efektywność obu rozwiązań jest podobna, jednak w przypadku wykonywania odcisków na powierzchniach pionowych, zalecanym produktem separującym jest rozdzielacz płynny.

Sposób użycia rozdzielaczy

   • Rozdzielacz proszkowy nanosimy na powierzchnie świeżego betonu BETPRESS poprzez napylenie go równomierną warstwą w ilości ok 0,1 kg/m2 za pomocą pędzla tzw. chlapaka.
   • Rozdzielacz płynny powinno nanosić się bezpośrednio na formę (stempel) za pomocą pędzla lub metodą „kąpieli formy” w naczyniu z płynnym rozdzielaczem.
   • Po związaniu mieszanki cementowo-polimerowej BETPRESS (24-48h), należy zmyć rozdzielacz, a następnie zaimpregnować lub polakierować suchą nawierzchnię, przeznaczonymi do tego celu preparatami systemowymi.
   • Do wyboru mamy:

Impregnaty

   • Wax D, SilBet, Sil Special, SilBruk

Lakiery do użytku wewnątrz pomieszczeń

   • itPUR R3K, itPUR W

Lakier do użytku na zewnątrz budynków

   • itPUR RZ

UWAGI

   • Zastosowanie lakierów poliuretanowych bezpośrednio na powierzchnię wykonaną w systemie BETPRESS, spowoduje jej przyciemnienie.
   • W celu uniknięcia zmiany barwy powierzchni, zaleca się przed zastosowaniem lakierów rozpuszczalnikowych, zagruntować podłoże preparatem gruntującym RG-P.
   • Zaleca się przeprowadzenie próby przed aplikacją warstwy ochronnej na całości powierzchni.
   • Przy zastosowaniu zabezpieczenia powierzchni impregnatami, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego gruntowania powierzchni.
   • Jednocześnie w celu dokonania odpowiedniego wyboru powłoki ochronnej i doboru narzędzi aplikacji, zalecamy zapoznanie się z ich kartami technicznymi na stronie www.itbud.com.pl/impregnacja lub kontakt z działem Technicznym Producenta.
 • Lekki ruch pieszy po 24 h.
 • Pełne obciążenie po 14 dniach
 • Pełne utwardzenie lakierów zabezpieczających 5 dni.
 • Możliwość osłaniania w przypadku dalszych prac budowlanych za pomocą tektury falistej i folii po 3 dniach.
 • Sprzęt i narzędzia po wykonaniu warstwy gruntującej z żywicy itPOX GP, czyścimy acetonem lub ksylenem.
 • Narzędzia używane do aplikacji BETPRESS i mostka sczepnego, czyścimy ciepłą wodą z detergentem
 • Wałki używane do nanoszenia powłok lakierniczych i podkładowych itPUR W, powinny być jednorazowego użytku.

Wykonanie warstwy gruntującej, głęboko penetrującej (opcja na słabe podłoże, poniżej 1 Mpa)

 • itPOX GP – zużycie: 0,3-0,4 kg/m2.
 • Wałek, stalowa paca lub guma do żywic.
 • Czas schnięcia: 24 h.

Wykonanie warstwy sczepnej epoksydowej (posadzki) – wersja 1

 • itPOX 100 Z + kruszywo kwarcowe o uziarnieniu 0,1-0,8 mm.
 • itPOX 100 Z – zużycie: 0,3 kg + 3 kg kruszywa kwarcowego.
 • Wałek, stalowa paca lub guma do żywic.
 • Czas schnięcia: 24 h.

Wykonanie warstwy sczepnej epoksydowej (posadzki) – wersja 2

 • itPOX 100 Z + kruszywo kwarcowe o uziarnieniu 0,1-0,8 mm, siatka lub mata szklana.
 • itPOX 100 Z – zużycie: 0,7 kg + 2-3 kg kruszywa kwarcowego.
 • Wałek, stalowa paca lub guma do żywic.
 • Czas schnięcia: 24 h.

Szlifowanie i odkurzanie epoksydowego mostka sczepnego

 • Szlifierka oscylacyjna lub szlifirko-polerka/odkurzacz przemysłowy.

Warstwa sczepna akrylowa (ściany)

 • Kwarc Grunt Plus – zużycie: 0,15 kg/m2.
 • Pędzel, wałek.
 • Czas schnięcia: 6 h.

Aplikacja BETPRESS – I warstwa

 • BETPRESS – zużycie: 1-1,5 kg/m2.
 • Paca stalowa/pistolet tynkarski, agregat.
 • Czas schnięcia: 30-60 minut.

Aplikacja BETPRESS – II warstwa

 • BETPRESS – zużycie: 2-3 kg/m2.
 • Paca stalowa/pistolet tynkarski, agregat.
 • Czas schnięcia po aplikacji rozdzielacza i stemplowaniu: 24-48 h.

Aplikacja rozdzielacza

 • Rozdzielacz proszkowy – zużycie: 0,1 kg/m2.
 • Pędzel ,,chlapak”.

Aplikacja rozdzielacza

 • Rozdzielacz płynny – zużycie: 0,1 kg/m2.
 • Pędzelem na formę lub kąpiel formy (stempla).

Zabezpieczenie powierzchni impregnatami

 • WAX D, SilBet, Sil Special, SilBruk – zużycie: 0,1-0,15 kg/m2.
 • Pędzel, wałek, agregat natryskowy.
 • Czas schnięcia: 24 h.

Gruntowanie przed zastosowaniem lakierów

 • RG-P – zużycie: 0,1 kg/m2.
 • Pędzel, wałek.
 • Czas schnięcia: 24 h.

Lakierowanie 2 warstwy

 • itPUR W, itPUR R3K, itPUR RZ – zużycie: 0,15-0,2 kg/m2.
 • Wałek do poliuretanu.
 • Czas schnięcia: 24 h. Pełne utwardzenie po 5 dniach.
 • Wszystkie składniki systemu posiadają karty charakterystyki MSDS.
 • Przed przystąpieniem do pracy z materiałami systemu BETPRESS, należy dokładnie je przeczytać i zapoznać się z możliwymi zagrożeniami i postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych