Produkt: itEKO

Preparat na bazie żywicy winylowej, stosowany jako pielęgnator świeżego betonu, oraz uszczelniacz i wzmacniacz powierzchniowy betonu dojrzałego.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Preparat itEKO jest cieczą o barwie mlecznej przeznaczoną do powierzchniowego zabezpieczania materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE:

Preparat itEKO przeznaczony jest do malowania i zabezpieczania:

 • wyrobów kamiennych, szczególnie piaskowców (posiada właściwości antygraffiti),
 • cegły silikatowej,
 • betonu,
 • tynków cementowych i wapienno-cementowych,
 • posadzek betonowych (przemysłowych),
 • zbiorników wodnych*(oczka, szamba itp.) *hydrofobizacja.

Preparat można również stosować jako środek uodparniający wyroby z drewna i drewnopodobne przed działaniem wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Preparat itEKO działa na zasadzie powierzchniowego wiązania się z zaprawami budowlanymi, betonami i krzemianami naturalnymi, tworzywem drzewnym oraz drewno-cementowym. Zatrzymuje emisję związków toksycznych, wyraźnie zmniejsza odparowanie wody z powierzchni oraz hydrofobizuje ją, tworząc cienką bezbarwną powłokę. Jego zaletą jest to, że jest preparatem nietoksycznym, zawierającym modyfikowane polimery wodorozpuszczalne wiążące się na trwałe z powierzchnią.

WŁAŚCIWOŚĆ

 • Czas wypływu: 12 ± 1 [s]
 • Głębokość penetracji w podłoże z zaprawy cementowej: ≥ 2,5 [mm]
 • Właściwości hydrofobowe (czas wnikania 1cm3 wody w zagruntowane podłoże z zaprawy cementowej): ≥ 2 [h]

DANE PRODUKTU:

 • wygląd: ciecz o barwie mlecznej
 • opakowania: 1l. 5l. 10l. 25l.
 • warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji
 • Zużycie: 0,2 do 0,3 kg na m2 *

* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża

Posadzki zaimpregnowane itEKO można malować farbami do betonu. Preparat przyjazny środowisku, jest ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Podczas bardzo intensywnego użytkowania np. posadzki cienka warstwa impregnatu może ulegać miejscowemu wycieraniu, proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki. W razie potrzeby należy liczyć się z okresowym odnawianiem powłoki itEKO.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace przy użyciu itEKO. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Stosując preparat itEKO należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń a w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny). Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów, zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

  SPOSÓB UŻYCIA / NAKŁADANIA

  Roztwór gruntujący itEKO należy przed użyciem wymieszać. Preparat nanosi się na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka lub urządzeń hydrodynamicznych w temperaturze od +5°C do +30°C.

  Czas schnięcia roztworu gruntującego itEKO na powierzchni wynosi od 0,5 do 4 godzin, w zależności od jakości podłoża oraz od warunków otoczenia tj. temperatury, wilgotności powietrza. Kolejna warstwa impregnatu itEKO może być aplikowana najwcześniej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 24 godzinach). Zalecane jest naniesienie 2 warstw impregnatu.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych