Posadzka antyelektrostatyczna Durobet SiC

Utwardzenie powierzchniowe o właściwościach odprowadzających ładunki elektrostatyczne.

Opis

Sucha posypka cementowa oparta na trudnościeralnych kruszywach kwarcowych z dodatkiem węglika krzemu, przeznaczona do powierzchniowego utwardzania powierzchni betonowych i zapraw cementowych przy wykonywaniu posadzek antystatycznych. Zastosowanie DUROBETU antyelektrostatycznego powoduje odprowadzenie ładunków elektrostatycznych z powierzchni posadzki. Używa się go w miejscach gdzie mogą gromadzić się substancje łatwopalne lub wybuchowe. Ponadto zastosowanie Durobetu Antystatycznego zwiększa odporność posadzek betonowych na ścieranie, zmniejsza pylenia oraz zwiększa odporność na uderzenia. Wyraźnie poprawia odporność na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejsza nasiąkliwość wodą. Durobet antystyczny występuje w 3 rodzajach uziarnienia: 1,6 mm; 2,5 mm oraz 3 mm.

ZASTOSOWANIE:

 • Obiekty przemysłowe i magazynowe, w których wyładowania elektrostatyczne niosą ze sobą ryzyko zapłonu lub wybuchu takie jak: lakiernie, magazyny materiałów pędnych i łatwopalnych, produkcja gazów przemysłowych, amunicji i materiałów wybuchowych.
 • Zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Magazyny sprzętu elektronicznego
 • Pomieszczenia laboratoryjne i szpitalne sale operacyjne
 • Serwerownie

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET Antystatyczny:

 • znacznie zwiększona odporność na ścieranie (dla posadzek wysoko obciążonych, o dużym natężeniu ciężkiego ruchu kołowego i pracy maszyn)
 • odprowadzanie ładunków elektrostatycznych
 • zredukowane pylenie betonu
 • znacznie zwiększona odporność na uderzenia
 • poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą
 • walory estetyczne
 • betony utwardzone warstwą DUROBETU Antystatycznego mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji
 • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU Antystatycznego mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków

DANE TECHNICZNE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET Antystatyczny:

CECHA PRODUKTU

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego:

Twardość wg skali Mohsha:

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach:

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

WARTOŚĆ

klasa A1,5

≥ 9,5 MPa

≥0,9 MPa

0 mm

≤3,5 mm

3 MPa

8 MPa

60 MPa

DANE TECHNICZNE PREPARATU DUROBET SiC:

 • Wydajność: 3-8 kg/m2
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Posypkę DUROBET Antystatyczny stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
 • cement: wszystkie rodzaje cementu
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • należy stworzyć uziemioną drogę odprowadzania ładunków elektrostatycznych za pomocą bednarek
 • niezbędne zbrojenie betonu zbrojeniem rozproszonym stalowym
 • zalecane zbrojenie siatką stalową lub prętami stalowymi

ZALECENIA PRODUCENTA

Szczegółowy sposób wbudowania posadzki przemysłowej antystatycznej omówiono w dokumencie „System antystatycznych posadzek przemysłowych DUROBET – ITBUD”
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

SPOSÓB UŻYCIA:

Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18-200C. DUROBET Antystatyczny rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po po 15 minutach od aplikacji DUROBETU, który ściemnieje pod wpływem wody zarobowej. Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem). Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni. W utwardzonej DUROBETEM Antystatycznym posadzce betonowej
po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.
W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce należy nanieść na powierzchnię impregnat RG-DC SIL (połysk) lub RG-DC LIT (mat) w ilości 0,1 – 0,15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac).
Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki. Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna. W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych DUROBET-ITBUD„ Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Preparat DUROBET Antystatyczny jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC NAD POSADZKĄ PRZEMYSŁOWĄ:

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Posadzka antyelektrostatyczna Durobet SiC”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięć + 16 =

Opublikuj komentarz