Masa PC 0-3 2K

Opis

MASA PC o uziarnieniu 0-3mm jest dwuskładnikową kompozycją powstająca z połączenia składnika A (polimer ciekły) i składnika B (sucha mieszanka + modyfikatory). MASA PC produkowana jest w kolorach: szarym, zielonym, żółtym i czerwonym.

Dwuskładnikowa polimerowo – mineralna masa posadzkowa i naprawcza.

ZAKRES STOSOWANIA:

MASA PC 0-3 (gruboziarnista) przeznaczona jest do robót wykończeniowych głównie napraw w następującym zakresie:

 • wzmacniania i napraw posadzek betonowych i z zaprawy cementowej,
 • wykonywania warstw uzupełniających ubytki w betonie i zaprawie,
 • wykonywania naprawy uszkodzeń i renowacji konstrukcji betonowych oraz z zaprawy cementowej,
 • układania warstwy wykończeniowej o podwyższonej wytrzymałości,
 • napraw ubytków na powierzchniach pionowych, (przy odpowiednio dobranej konsystencji).

MASA PC 0-3 posiada:

 • zwiększoną przyczepność do betonu,
 • zwiększoną odporność na działanie wody w tym agresywnej,
 • zwiększoną odporność chemiczną w tym na działanie kwasów oraz CO2, NO2, SO4,
 • podwyższoną odporność na uderzenia,
 • zwiększoną szczelność,
 • zwiększoną elastyczność,
 • zwiększoną trwałość,
 • zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych.

zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007

DANE TECHNICZNE SKŁADNIK A

 • Czas wypływu: 10 ± 1 [s]
 • Zawartość suchej substancji: 5 ± 10 %

DANE TECHNICZNE SKŁADNIK B

 • Czas wiązania: Początek: 40 ± 5 [%] Koniec: 180 ± 5 [%]
 • Rozlewność po 10 min i 24h: ≥ 20 [cm]
 • Czas życia /żywotność/: ≥ 1 [h]
 • Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach: ≤ 0,3 [%]
 • Twardość po 14 dniach: ≥ 18 [MPa]
 • Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach: ≥ 0,8 [MPa]
 • Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach: ≥ 5,5 [MPa]
 • Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach: 25 [MPa]
 • Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/: 800-1500
 • Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania: ≥ 0,5 [MPa]

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MASY PC przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm] Zużycie na 1 m2 [ kg ]
4 6-11 *
6 9-16 *
10 15-27 *
20 30-54 *
30 45-80 *

* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki PE  – 25 kg
Kanistry PE /składnik A/ – 5 kg
Kanistry PE /składnik A/ – 30 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Paletowane i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składnik B przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Składnik A należy przechowywać i transportować w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGI KOŃCOWE

Przed położeniem masy PC każdy element należy zagruntować PREPARATEM RG, którego zużycie na 1m<sup>2</sup> wynosi 0,2 – 0,3 kg.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  W celu otrzymania masy należy wymieszać SKŁADNIK A i SKŁADNIK B w następującej proporcji: 1 część wagowa składnika A i 6-8 części wagowych składnika B. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Przygotowaną masę należy nanosić na powierzchnię warstwami (od 5 do 10 mm) w ciągu 3-5 godz. Maksymalna grubość warstwy naprawczej nie powinna przekroczyć 40 mm. Dla uzyskania gładkiej powierzchni oraz zatarcia drobnych szczelin po 12 godz. od położenia MASY PC 0-3 należy wyrównać ją MASĄ PC o uziarnieniu 0-0.5 MASĘ PC 0-3 można używać jako warstwę szczepną przy posadzkach i elementach o wymaganej podwyższonej wytrzymałości.

  Informacje dodatkowe

  Waga 28.5 kg