Produkt: Masa Dylatacyjna Parafinowo-woskowa

Woskowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elementach budowlanych.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Masa Dylatacyjna służy do wypełniania szczelin w polach dylatacyjnych nowych posadzek przemysłowych. Produkowana na bazie substancji ropopochodnych z dodatkiem środków modyfikujących i plastyfikatorów. Barwa masy może być dobrana do koloru posadzki. Masa Dylatacyjna jest alternatywą dla materiałów poliuretanowych i zalecana przy wykonywaniu posadzek typu DUROBET. Jej właściwości i sposób użycia pozwalają na szybkie i łatwe wypełnienie szczelin dylatacyjnych i jest niezwykle ekonomiczna przy pracach dużych posadzek przemysłowych. Opakowanie – karton 18 kg

Masa Dylatacyjna jest substancją stałą w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Do zastosowań wewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w posadzkach betonowych

 • Właściwość: Klasa 7.5P
 • Powrót elastyczny (%): < 40
 • Właściwości mechaniczne: wydłużenie przy zerwaniu (%) w temp. +23°C ≥ 25
 • Właściwości adhezji / kohezji przy stałym wydłużeniu: brak uszkodzenia
 • Właściwości adhezji / kohezji podziałaniu wody: ≥ 25
 • – wydłużenie przy zerwaniu (%): ≤ 25
 • – w temp. +23°C (N/mm2): ≤ 3
 • Zmiana objętości (%)
 • Odporność na spływanie (mm)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Masy nie należy topić na otwartym ogniu.
 • Zalewane szczeliny dylatacyjne muszą być oczyszczone i nie zawilgocone.
 • W przypadku wypłynięcia masy na zewnątrz szczeliny nadmiar usunąć przy pomocy ostrej szpachelki.
 • Masa nadaje się wyłącznie do zastosowań wewnątrz budynków.

Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

INNE INFORMACJE

Masa Dylatacyjna jest produktem ekologicznym. W pracach z użyciem Masy Dylatacyjnej należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art. 449 kc)

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Sposób wypełnienia szczelin dylatacyjnych przy pomocy wyżej wymienionej masy jest prosty i nie wymaga skomplikowanych czynności wstępnych. W utwardzonej DUROBETEM posadzce betonowej lub cementowej należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe, izolacyjne i termiczne po ok. 24-48 godzinach od zacierania. Dylatacja winna być wykonana co 6 m w obu kierunkach, przy czym szerokość szczelin winna wynosić 4-5 mm, a ich głębokość ok. 20% grubości posadzki betonowej wraz z warstwą DUROBETU.
  Nacięte szczeliny dylatacyjne należy oczyścić, aby były na całej długości drożne. Wykonać to należy przy pomocy rylca o średnicy szczeliny, a następnie drobne zanieczyszczenia usunąć przy pomocy sprężonego powietrza. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby szczeliny nie były zawilgocone. Po przygotowaniu szczelin należy przygotować masę do zalewania, podgrzewając ją na taborecie elektrycznym do uzyskania płynnej konsystencji /zbliżonej do oleju/. Tak przygotowaną masą zalewamy szczeliny. W celu usprawnienia pracy masę topimy w dwóch pojemnikach – jeden ogrzewamy, drugim zalewamy. Zużycie masy dylatacyjnej dla wyżej podanego sposobu stosowania wynosi ok. 1 kg na 25 m bieżących dylatacji.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych