Produkt: itPUR UV (dr Shutz)

Dwuskładnikowy, lakier poliuretanowy do długotrwałej ochrony podłóg. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Tworzy bardzo wytrzymałą powłokę o doskonałej elastyczności i dobrej odporności na nie barwiące chemikalia. Produkt łatwy w aplikacji, bezpieczny w użyciu. Nie żółknie. Odporny na promieniowanie UV Testowany zgodnie z normą DIN 18032-2 i DIN EN 14904, odpowiedni dla podłóg sportowych (optyka satynowy mat). Bardzo niski poziom emisji (EMICODE: EC1 R do stosowania na drewniane podłogi).

ZASTOSOWANIE:

  • podłogi wylewane epoksydowa i poliuretanowe
  • podłogi mineralne
  • ceramiczne materiały podłogowe

Jedna warstwa około 50 ml/m² (20m²/l). Chłonne podłoża mineralne około 80-100 ml/m² (10-12 m/ l). Możliwe większe zużycie przy posadzkach silnie chłonnych.

Składniki: woda, poliakrylan, poliuretan, etery glikolowe, kwasy krzemowe, woski, dodatki. zawiera 1,2-Benzizotiazol-3 (2H)-on.
Może powodować reakcje alergiczne. LZO (g / l) 73 w mieszaninie (ISO11890) / GISCODE: W3DD + / 2004/42 / IIA (j) (140) 140-ty
ADR/RID: brak ograniczeń w odniesieniu do transportu i kodów krajowych (lakier bazowy i utwardzacz).
CLP (lakier bazowy): nie wymaga oznakowania.
Całkowicie opróżnione pojemniki mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi lub na składowisko surowców wtórnych.
CLP (Crosslinker G/M): GHS 07
Ostrzeżenie.
Zawiera izocyjaniany polimerowe. H332 działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 działa szkodliwie na życie w środowisku wodnym, wywołuje długotrwałe skutki. P280 stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P362 zdjąć zanieczyszczoną odzież. P405 przechowywać pod zamknięciem. EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcje alergiczne.
Optyka: ultra mat <3; ekstra mat = 5-7; satynowy mat = 10-15; połysk = 70-85. Optyka może odbiegać od wyników badań laboratoryjnych w zależności od warunkach obiektowych

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Pojemnik z lakierem poliuretanowym itPUR 400 UV dobrze wstrząsnąć przez kilka minut. Dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu – B Utwardzacz w stosunku 1:10 wlać do pojemnika z lakierem i dokładnie wymieszać. Zostawić otwarty pojemnik na ok. 10 min. następnie ponownie wymieszać. Aplikacje lakieru przeprowadzić w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C Lakier wymieszany z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 4 godzin. Aplikację przeprowadzać wałkiem Aquatop Przed aplikacją podłoga musi być odpowiednio przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta
Uwaga:

  • powierzchnia musi być czysta, sucha, pozbawiona brudu, kurzu, wosków, olejów i wszelkich innych powłok z wyłączeniem lakierów poliuretanowych niektóre podłogi (mineralne, drewno, płytki ceramiczne) wymagają zastosowania środka gruntującego RG P lub PRIMER
  • aplikować wyłącznie dwie warstwy w odstępie co najmniej jednej godziny – nie wcześniej niż po wyschnięciu pierwszej warstwy
  • nie aplikować lakieru itPUR 400 UV poniżej temperatury + 15 ° C
  • podczas aplikacji wyłączyć klimatyzację, wentylacje i ogrzewanie podłogowe; nie powodować przeciągów

Dodatkowe informacje

Wagabrak