Produkt: itPUR R3K

itPUR R 3K – lakier akrylowo-uretanowy do warstw wykończeniowych, matowy.

Lakier rozpuszczalnikowy, uretanowo-akrylowy, najwyższy stopień twardości, 3-komponentowy.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itPUR R 3K to wykończenie akrylowo – uretanowe na bazie rozpuszczalnika, służące jako ostatnia warstwa (matowa) na powierzchnie żywiczne, na mikrocementy oraz na dekoracyjne tynki cementowe.

 • Na dekoracyjnych powierzchniach wykonanych na gładziach i tynkach cementowych na ścianie i/lub posadzce.
 • Na dekoracyjnych tynkach cementowo – żywicznych na ścianie i/lub posadzce.
 • Na posadzkach betonowych lub wylewkach cementowych.
 • Ze względu na swoje właściwości można go również stosować na innych typach powierzchni cementowych lub polimerowo-cementowych.

Przygotowanie produktu

 • Wlać itPUR R 3K składnik B do zawartości składnika A (proporcja A:B = 4:1 wagowo) i dokładnie zmieszać przez około 2 minuty stosując mieszadło mechaniczne na niskich obrotach: tak przygotowany produkt należy rozcieńczyć w 50 % wagowo (względem A+B) w rozpuszczalniku SOLVENTE PER NATURAL SUPERMAT i dokładnie zmieszać.

Przygotowanie powierzchni

 • Przeszlifować powierzchnię przy użyciu siatki ściernej rozm. 60 (pierwsze szlifowanie) i rozm. 80 (drugie szlifowanie), po czym dokładnie odkurzyć powierzchnię.
 • Należy upewnić się, że podłoże jest wystarczająco utwardzone i suche (zazwyczaj jest to 12-24 godzin od wykonania końcowej warstwy w idealnych warunkach)

Uwagi techniczne

 • Przed aplikacją lakieru zaleca się wykonanie próby w celu zweryfikowania ostatecznych efektów dekoracyjnych powłoki. Lakier nanoszony bezpośrednio na podłoże bez zastosowania gruntu może powodować przebarwienia (przyciemnienie) warstwy mineralnej materiału lakierowanego. W celu uniknięcia tego efektu zaleca się zagruntowanie podłoża poliuretanowymi lub akrylowymi preparatami gruntującymi (np. Primer PU, RG-P). Aplikacja lakieru w temp. Powyżej 25°C powodować może szybsze jego żelowanie na powierzchni materiału i jego przyspieszone wysychanie. Nanoszenie lakieru za pomocą urządzeń hydrodynamicznych lub pneumatycznych wymaga zastosowania w ich konstrukcji materiałów odpornych na rozpuszczalniki w szczególności na aceton. Nanoszenie lakieru wałkami musi być wykonywane starannie tak aby warstwa lakieru była równomierna na całej powierzchni podłoża. Praca wałkiem wymaga naprzemiennego kierunku malowania (na krzyż) tak aby na aplikowanej powierzchnie nie było wolnych miejsc lub zastoin lakieru. Zaleca się nanoszenie dwóch warstw powłoki lakieru.
 • Aplikować wałkiem z krótkim włosiem lub pędzlem do rozpuszczalników w 2 warstwach oraz narzędziami hydrodynamicznymi przystosowanymi do wyrobów rozpuszczalnikowych w odstępie kilku godzin w zależności od warunków.
 • 105-120 g/m2 całej mieszanki produktu A+B+SOLVENTE-(ROZPUSZCZALNIK). Zużycie czystego produktu (A+B) nie rozcieńczonego to 70-80 g/m2.

Dane aplikacyjne (w 23 ℃- 50 % WWz)

 • Gęstość, w 20 ℃ PN ISO 2811-1 [A] kg/L 0,91 +/- 0,03.
 • Gęstość, w 20 ℃ PN ISO 2811-1 [B] kg/L 0,93 +/- 0,03.
  A + B – 0,91 +/- 0,03
 • Lepkość, w 20 ℃, kubek 6, ISO 2431 [A] s 87+/-4.
 • Pot-life, w 23 ℃ / 50%WW, PN ISO 9514, min, 120+/-5.
 • Temperatura aplikacji, ℃, od +10 do +35.
 • Czas schnięcia powierzchniowego, PN ISO 1517, min, 30+\-5.
 • Gotowość do użycia (na sucho), 3 dni.
 • Gotowość do użycia (także w kontakcie z wodą), 7 dni.
 • Proporcje A : B – 4 : 1.

Właściwości finalne

 • Połysk 60 ℃ (na gładkiej powierzchni cementowej), ISO 2813, 6+/-1.
 • Odporność na zarysowania, PN EN 15186, N 1,3 +/- 0.2.
 • Twardość ołówkowa (klasa brytyjska), ASTM D 3363.
 • Odporność na ciepło (próba na mokro), PN EN ISO 12721.
 • Odporność na ciepło (próba na sucho), PN EN ISO 12722.
 • Odporność na działanie światła (kolory szarości), PN EN 15187, 4,4 / 5.

Opakowanie

 • 1, 88 kg
  A-1,00 kg + B-0.25 kg + SOLVENTE – 0,63 KG
 • Po zmieszaniu składników wraz z rozpuszczalnikiem produkt jest gotowy do użycia przez 120 minut (w temp. 23°C) i po upływie tego czasu nie można rozcieńczyć go na nowo by przedłużyć czas przydatności. Należy z całą precyzją kontrolować czas przydatności ponieważ po jego upływie produkt nie zmienia swojej gęstości i wydaje się ciągle przydatny do użycia lecz w rzeczywistości należy zaprzestać aplikacji.
 • Czyszczenie narzędzi: stosując ACETON lub SOLVENTE PER NATURAL COAT SUPERMAT – jeżeli produkt jest świeży; mechanicznie lub jeśli to możliwe przy użyciu opalarki termicznej – jeśli produkt utwardził się.
 • Przechowywać w suchych miejscach zwłaszcza z dala od bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas, odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym – w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich – nie mogą być powołane, jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych