itPUR 400 UV. POŁYSK

522.50  netto

Lakier poliuretanowy, dwu składnikowy, do zabezpieczania betonu, o efekcie: wysoki połysk.

Opakowanie: 5,5 kg

Opis

Dwuskładnikowy, szybkosprawny materiał powłokowy na bazie barwnych modyfikowanych żywic poliolowopoliaminowych ( skł. A ) oraz modyfikowanych, alifatycznych poliizocyjanianów ( skł. B ). Cechuje się wysokimi parametrami odporności mechanicznych. Ostateczny efekt wykończenia powierzchni na połysk, mat, półmat.

ZASTOSOWANIE

 • do zamykania zewnętrznych systemów żywicznych itPOX
 • zamykanie systemów posadzek mikrocementowych GRIGIO
 • uszczelnianie powierzchni betonów architektonicznych mających nieustanny kontakt z wodą.

Składnik A

 • Wygląd – parametr: bezbarwna, średniolepka ciecz
 • Ilość: 5
 • Gęstość: 1,15
 • Lepkość: 2500

Składnik B

 • Wygląd – Klarowna, bezbarwna, niskolepka ciecz
 • Ilość: 5
 • Gęstość: 1,10
 • Lepkość: 750

Mieszanina

 • Wygląd – parametr: ciecz o konsystencji gęstej śmietany
 • Ilość: 10
 • Gęstość: 1,12
 • Lepkość: 1500

Przetwarzanie

 • Mieszanina ( A+B ) w 15 ºC | 20 – 30 min.

Utwardzanie

 • Mieszanina ( A+B ) w 15 ºC | ok. 6 godz. ( ruch pieszy )

PRZYGOTOWANIE PREPARATU DO PRACY

Uwaga! Ostateczny efekt wykończenia powierzchni uzyskuje się za pomocą jednej z trzech odmian systemu, odpowiednio dla powłoki: połysk, mat, półmat.

Przygotować stanowisko mieszania oraz odpowiednią ilość składników, materiału itPUR UV Wstępnie wymieszać składnik A w całej objętości opakowania przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła ( ok. 400 obr./min. ). Dodać całą zawartość skł. B (utwardzacz) i dokładnie wymieszać. Mieszaninę przelać do czystego i suchego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Otrzymany materiał wylać i rozprowadzić oraz odpowietrzyć na podłożu.

Czas otwarty ( przetwarzania i obróbki): ok. 20 – 30 min.

Puste pojemniki zamknąć i zdać do Producenta lub przekazać do utylizacji.

SPOSÓB UŻYCIA/NAKŁADANIA

Nie nakładać na mokre lub zabrudzone powierzchnie bądź w sytuacji zagrożenia wystąpienia kondensacji pary wodnej. Przygotowany materiał rozlać na podłoże i rozprowadzić na cienką i równą warstwę przy pomocy pac, pędzli i wałków malarskich. Wszystkie prace należy przeprowadzić w czasie 20 – 30 min., po tym czasie materiał jest nieprzydatny do dalszego stosowania. Ewentualne pozostałości w opakowaniu dokładnie wygarnąć do metalowego kubła na odpadki.

W przypadku konieczności czyszczenia podłoża lub narzędzi z nieutwardzonych materiałów można stosować odpowiednie rozpuszczalniki organiczne i czyściwa. Takim rozpuszczalnikiem może być aceton. Operacje takie najlepiej przeprowadzać poza obszarem wykonywanych prac w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zabrudzenia po utwardzeniu materiału są nierozpuszczalne i można je oczyścić mechanicznie.

ZUŻYCIE

Opakowania:

Należy zmieszać pełne opakowanie składnika A z pełnym opakowaniem składnika B.

Połysk:

 • Opakowanie skł. A: 10 kg
 • Opakowanie skł. B: 10 kg
 • Proporcje % : 100/100

Półmat:

 • Opakowanie skł. A: 10 kg
 • Opakowanie skł. B: 7,5 kg
 • Proporcje % : 100/75

Mat:

 • Opakowanie skł. A: 10 kg
 • Opakowanie skł. B: 5 kg
 • Proporcje % : 100/50

Zużycie materiału zależy od chropowatości i temperatury podłoża oraz stosowanych narzędzi i grubości nakładanej warstwy. Typowe zużycie wynosi: 0,10 – 0,25 kg/m2 Wydajność: uzależniona od przewidywanej grubości powłoki.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturach od +5°C do +25°C. Przechowywać w miejscach suchych i zacienionych Stosując preparat itPUR UV należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas manipulowania, mieszania i aplikowania zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych oraz masek przeciw pyłowych. Preparat itPUR UV jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem. Firma ITBUD – gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz sposób ich przygotowania oraz aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma ITBUD nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt prac. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze – zgodnie z zaleceniami firmy ITBUD. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań – należy konsultować problem z przedstawicielem firmy ITBUD.

Dodatkowe informacje

Waga 5.5 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “itPUR 400 UV. POŁYSK”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

piętnaście + 8 =

Opublikuj komentarz