itPOX TLX SYSTEM

Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych.

Opis

CHARAKTERYSTYKA

Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych. Stanowi ekonomiczne i uniwersalne i rozwiązanie przeznaczone do stosowania w zamkniętych obiektach przemysłowych oraz parkingowych i garażowych narażonych na lekkie i średnie warunki eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty techniczne
 • Obiekty magazynowe
 • Obiekty produkcji lekkiej
 • Obiekty socjalne
 • Obiekty wystawiennicze
 • Garaże przydomowe

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

 • Warstwa gruntująca – standard:
  itPOX 100 Z
 • Warstwa podkładowa
  itPOX 200
 • Warstwa zasadnicza
  itPOX 200 TX
 • Grubość systemu : ok. 1,0 mm
 • Klasa poślizgowości : R-10 (DIN 51130)
 • Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

Właściwości posadzki po 28 dniach

 • Przyczepność : > 1,5 N/mm2
 • Odporność na ścieranie: AR < 2,0
 • Odporność na uderzenia: IR > 10 mg
 • Odporność chemiczna : wg tabeli odporności chemicznej
 • Stabilność temperaturowa: min. -20°C – max. +60°C
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1

WŁAŚCIWOŚCI

 • Łatwość w aplikacji
 • Wysoka odporność mechaniczna
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Łatwość utrzymania czystości
 • Lekka antypoślizgowość
 • Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +25˚C

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

DYLATACJE

Cięcia dylatacyjne wynikające z uwarunkowań technicznych oraz ich wypełnienie można wykonywać po 12 godzinach od wykonania posadzki.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 % :

 • Ruch pieszy – po 24 h.
 • Obciążenie średnie – po 72 h.
 • Obciążenie pełne – po 7 dniach

INFORMACJE POZOSTAŁE

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania, czyszczenia i konserwacji posadzek itPOX zawarte są w Instrukcjach Technicznych – IT.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Warstwa gruntująca
Materiał standardowy : itPOX Z
itPOX Z wymieszany w odpowiednich proporcjach należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 8-12 godzin.
Zużycie żywicy : 0,20-0,30 kg/m2

Warstwa podkładowa
Materiał : itPOX 200
itPOX 200 wymieszany w odpowiednich proporcjach należy aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin
Zużycie żywicy : 0,20-0,30 kg/m2

Warstwa zasadnicza
Materiał : itPOX 200 TX
itPOX 200 TX* wymieszany w odpowiednich proporcjach należy aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka strukturalnego w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin
Zużycie żywicy : 0,50-0,60 kg/m2

Posadzkę pozostawić do utwardzenia na okres 24 godzin.

*PH-POX 200 TX uzyskuje się poprzez wymieszanie materiału itPOX 200 z 0,5% dodatkiem środka tiksotropującego typu Silotix.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o itPOX TLX SYSTEM zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o. o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “itPOX TLX SYSTEM”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 + czternaście =

Opublikuj komentarz