itPOX SL SYSTEM

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych.

Opis

CHARAKTERYSTYKA

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych. Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. Szczególnie zalecany w obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty techniczne
 • Obiekty magazynowe i logistyczne
 • Obiekty produkcji suchej
 • Obiekty socjalne
 • Obiekty wystawiennicze

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

 • Warstwa gruntująca – standard: itPOX 100 Z
 • Warstwa zasadnicza: itPOX 200 + wypeł. 0,1-0,3 mm
 • Grubość systemu : ok. 2 mm
 • Klasa poślizgowości : R-9 (DIN 51130)
 • Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD
 • Właściwości posadzki po 28 dniach
 • Przyczepność : > 1,5 N/mm2
 • Odporność na ścieranie: AR < 1,0
 • Odporność na uderzenia: IR > 4 mg
 • Odporność chemiczna : wg tabeli odporności chemicznej
 • Stabilność temperaturowa: min. -20°C – max. +65°C
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szybkość aplikacji
 • Powierzchnia gładka, zapewniająca łatwość utrzymania czystości
 • Wysoka odporność mechaniczna
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +25˚C

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

DYLATACJE

Cięcia dylatacyjne wynikające z uwarunkowań technicznych oraz ich wypełnienie można wykonywać po 12 godzinach od wykonania posadzki.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 % :

 • Ruch pieszy – po 24 h.
 • Obciążenie średnie – po 72 h.
 • Obciążenie pełne – po 7 dniach.

INFORMACJE POZOSTAŁE

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania, czyszczenia i konserwacji posadzek itPOX zawarte są w Instrukcjach Technicznych – IT.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Warstwa gruntująca
Materiał standardowy : itPOX 100 Z
itPOX 100 Z wymieszany w odpowiednich proporcjach należy aplikować na podłoże betonowe przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli, a następnie równomiernie rozprowadzić za pomocą wałka w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 8-12 godzin.
Zużycie żywicy : 0,25-0,30 kg/m2

Warstwa zasadnicza – do. 2 mm
Materiał : itPOX 200
itPOX 200 wymieszany w odpowiednich proporcjach aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin
Zużycie żywicy : 1,4 kg/m2/mm warstwy

Warstwa zasadnicza – gr. powyżej 2,0 mm
Materiał : itPOX 200
itPOX 200 wymieszany z dodatkiem wypełniacza kwarcowego 0,1-0,3 mm w proporcji 100:50 aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin
Zużycie żywicy z wypełniaczem : 1,75 kg/m2/mm warstwy
Posadzkę pozostawić do utwardzenia na okres 24 godzin.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o itPOX SLSYSTEM zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o. o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “itPOX SL SYSTEM”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 + 11 =

Opublikuj komentarz