Produkt: itPOX GP

336.00  netto

itPOX GP to bezbarwny, głęboko penetrujący preparat epoksydowy przeznaczony do wzmacniania, uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych, stosowany również jako środek przeciwpylny do posadzek betonowych.

itPOX GP jest preparatem dwuskładnikowym, bezbarwnym, na bazie żywic epoksydowych.

Waga produktu: 12 kg.

Opis

ZASTOSOWANIE

Zakres zastosowań :

 • Do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych
 • Jako środek przeciwpylący do posadzek przemysłowych poddawanych intensywnemu działaniu czynników zewnętrznych
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP
 • Komponent B amina alifatyczna
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-25 wagowo
 • Zawartość części stałych : 100 % wagowo i objętościowo
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813

STANDARDOWE ZASTOSOWANIA

 • Warstwa impregnacyjna – podłoża o wysokiej chłonności
 • Do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów cementowych
 • Jako środek przeciwpylący do posadzek przemysłowych poddawanych intensywnemu działaniu czynników zewnętrznych

itPOX GP należy dokładnie wymieszać w proporcji 100-40. Następnie materiał aplikować na podłoże przy użyciu gumowej pacy lub stalowej rakli i wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia.
Zużycie : 0,20-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności podłoża

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Opakowanie standardowe – 12 kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – max 12 miesięcy

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o materiale itPOX GP zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. Z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +30˚C
 • wilgotność powietrza – max. 80%

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

MIESZANIE

itPOX GP jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komp. A (żywica) odpowiada ilości komp. B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min.

APLIKACJA

Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości
 • niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przydatność żywicy itPOX GP po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy. Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga : Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Dodatkowe informacje

Waga12 kg
Waga

12 kg