itPOX 100 ST

Bezbarwna, uniwersalna żywica epoksydowa przeznaczona do gruntowania oraz warstwy wykończeniowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Wyczyść

Opis

CHARAKTERYSTYKA

itPOX 100 ST – dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań. Posiada dobrą stabilność UV, umożliwiającą również stosowanie w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych warstw wykończeniowych.

ZASTOSOWANIE

Stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, parkingowych, a także komercyjnych.

Zakres zastosowań :

 • warstwy impregnacyjne
 • warstwy gruntujące pod materiały EP i PU
 • warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów oraz szpachlówek wyrównawczych
 • warstwy zasadnicze w systemach z posypką z naturalnego i barwionego kruszywa kwarcowego
 • warstwy wykończeniowe w systemach z posypką z kruszywa barwionego
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP
 • Komponent B amina alifatyczna
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-40 wagowo
 • Gęstość (A+B): 1,05 g/cm3
 • Lepkość (A+B): ok. 650 mPas
 • Zawartość części stałych : 100 % wagowo i objętościowo
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813

STANDARDOWE ZASTOSOWANIA

Warstwa gruntująca
itPOX 100 ST należy aplikować przy użyciu wałka, gumowej pacy lub stalowej rakli.
W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2
Zużycie : ok. 0,30 kg/m2 w jednej warstwie

Warstwa gruntująco-wyrównawcza
itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na podłożu betonowym przy użyciu stalowej pacy, pozostawiając jednolitą warstwę niwelującą istniejące nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm (ok.3,0 kg/m2). Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
Zużycie : ok. 0,4 – 0,6 kg/m2 – w zależności od frakcji użytego wypełniacza kwarcowego.

Warstwa zasadnicza w systemach z posypką z kruszywa naturalnego i barwionego- typ zasypywany
itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym przy użyciu stalowej rakli. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać w zależności od docelowego rozwiązania posadzkowego naturalnym lub barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm (ok.3,0 kg/m2). Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
Zużycie : ok. 0,6 kg/m2

Warstwa zasadnicza w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zacierany Color Quartz B
itPOX 100 ST z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym przy użyciu stalowej rakli. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8-1,2 mm (ok.3,0 kg/m2) i zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej.
Zużycie : ok. 1,0 kg/m2

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa barwionego – typ zasypywany i zacierany
itPOX 100 ST równomiernie rozłożyć na warstwie zasadniczej z kruszywa barwionego przy użyciu gumowej rakli. Następnie materiał równomiernie rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
następnie rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Użycie : ok. 0,6 – 1,2 kg/m2 – 1 lub 2 warstwy w zależności od oczekiwanego stopnia antypoślizgowości
Ilość warstw: 1 lub 2 w zależności od systemu oraz oczekiwanego stopnia antypoślizgowości
Zużycie : w systemie zasypywanym Color Quartz A: 0,50-0,70 kg/m2
w systemie zacieranym Color Quartz B : 0,20 kg/m2

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Opakowanie standardowe – 7 kg, 15,4 kg, 29,4 kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – max 12 miesięcy.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o materiale itPOX 100 ST zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. Z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +30˚C
 • wilgotność powietrza – max. 80%

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

MIESZANIE

itPOX 100 ST jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komp. A (żywica) odpowiada ilości komp. B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min. Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

APLIKACJA

Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości
 • niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przydatność żywicy itPOX 100 ST po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy. Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga : Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Dodatkowe informacje

Wagabrak