Produkt: itFLEX PU 40 FC

itFLEX PU 40 FC – masa klejąca i uszczelniająca do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Uszczelnianie połączeń zgrzewanych i skręcanych. Klejenie, łączenie i kitowanie materiałów takich jak beton,
kamień, drewno, metal, szkło, wyroby plastikowe.

PROMOCJA

20 X 1 tuba 600 ml (18 PLN netto za 1 opakowanie)

300 X 1 tuba 600 ml (16 PLN netto za 1 opakowanie)

840 X 1 tuba 600 ml (15 PLN netto za 1 opakowanie)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21 PLN netto za 1 sztukę produktu.

Tel. 22 843 37 81.

Cena wyświetlana po wyborze opakowania.

Opis

 • Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, uszczelniający kit poliuretanowy o wysokiej przyczepności do większości materiałów. itFLEX PU 40 FC po aplikacji utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza, tworząc zwartą, elastyczną i wodoodporną masę o znakomitej odporności mechanicznej.
 • Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.
 • Uszczelnianie połączeń zgrzewanych i skręcanych.
 • Klejenie, łączenie i kitowanie materiałów takich jak beton, kamień, drewno, metal, szkło, wyroby plastikowe.
 • itFLEX PU 40 FC  wykazuje doskonałą przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie oraz przemyśle.
 • Twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i w klejonych materiałach.
 • Odporny na wibrację oraz działanie wody.
 • Trwale elastyczny.
 • Charakter: elastyczny.
 • Gęstość: 1,16 ± 0,05 g/ml.
 • Konsystencja: Tiksotropowy (pasta).
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C.
 • Szybkość utwardzenia: około 3 mm / 24 h przy +23°C i 50% wilgotności względnej.
 • Moduł sprężystości: około 1,4 MPa.
 • Twardość finalna (Shore A): około 40.
 • Wydłużenie do zerwania: >600 %.
 • Odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C.
 • Odporność na środowisko kwaśne: średnia.
 • Odporność na środowisko wodne (i solne): dobra.
 • Odporność na promieniowanie UV: dobra.
 • Kolor: szary.

Transport i magazynowanie

Warunki składowania:

 • Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych. Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.

 • itFLEX PU 40 FC można stosować na prawie wszystkie podłoża spotykane w budownictwie np. drewno, kamień, beton, metal, tworzywa sztuczne.
 • Miejsce aplikacji powinno być, wolne od zanieczyszczeń, odkurzone i w razie potrzeby odtłuszczone roztworami rozpuszczalnikowymi np. takimi jak aceton. Jednak
  preparat taki powinien całkowicie odparować z powierzchni przed nałożeniem itFLEX PU 40 FC.
 • W razie konieczności należy nanieść primer.
 • Nakładanie masy dylatacyjnej itFLEX PU 40 FC należy wykonywać pistoletem ręcznym lub pneumatycznym.
 • W razie aplikacji w niskich temperaturach, opakowanie należy ogrzać do +20°C.
 • Po naniesieniu kitu można powierzchnię wygładzić narzędziem do fugowania nawilżonym w wodzie z mydłem.
 • Po 1 miesiącu polimeryzacji w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej, klej (naniesiony między 2 szkiełkami) zostaje zanurzony w podanych poniżej produktach chemicznych na okres 1 miesiąca, a następnie testowany na zrywarce.
 • Odporność jest klasyfikowana jako bardzo dobra wtedy, kiedy adhezja zostanie taka sama, a moduł przy zerwaniu nie zmieni się w porównaniu z próbką, która nie była zanurzona w tym roztworze.
 • Odporność jest klasyfikowana jako dobra wtedy, kiedy adhezja zostanie taka sama a moduł przy zerwaniu nie zmieni się o więcej niż 50% w porównaniu z próbką, która nie była zanurzona w tym roztworze.

KWASY

Kwas octowy 10%: dobra.
Kwas octowy 25%: zła, klej nasiąknie.
Kwas chlorowodorowy 10%: dobra.
Kwas chlorowodorowy 25%: zła, klej nasiąknie.
Kwas siarkowy 10%: dobra.
Kwas siarkowy 25%: dobra.
Kwas azotowy 10%: zła, rozpad kleju.

ZASADY

Węglan sodu 10%: dobra.
Węglan sodu 25%: zła, strata adhezji.
Węglan potasu 10%: dobra.
Węglan potasu 25%: zła, strata adhezji.

OLEJE I ROZTWORY

Olej silnikowy (benzyna): bardzo dobra.
Metanol: zła, klej nasiąknie.
Etanol: zła, klej nasiąknie.
Glicerol: bardzo dobra.
Aceton: zła, klej nasiąknie.
Metyloetyloketon: zła, klej nasiąknie.
Octan etylu: zła, klej nasiąknie.
Toluen: zła, klej nasiąknie.
Ksylen: zła, klej nasiąknie.
Roztwory chlorowe: zła, klej nasiąknie.

INNE

Woda: bardzo dobra.
Woda morska: bardzo dobra.
Nasycony roztwór soli: dobra.

 • Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 24 godzin.
 • Po aplikacji masa poliuretanowa nie może być zwilżana, myta lub malowana przez ok. 48 godzin ze względu na ryzyko zakłócenia procesu wiązania chemicznego i ostatecznego wyschnięcia.
 • Zakłócenie reakcji wiązania może osłabić spoinę.
 • Nie malować farbami na bazie żywic alkidowych (ryzyko spowolnienia schnięcia).
 • Nie nanosić na kit hybrydowy lub silikonowy.
 • Czyszczenie: przed utwardzeniem preparatami na bazie acetonu, ksylenu, toluenu.

Dokumenty odniesienia

 • Wyrób wprowadzony do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, z oceną właściwości użytkowych dokonaną zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi: PN-EN 15651-1 i PN-EN 15651-4.
 • Wyrób posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01/ DOP/itFLEX PU 40 FC/2023.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych