itFILER

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A

Opis

itFILER jest wodorozcieńczalną masą do tworzenia cienkowarstwowych powłok naprawczych na powierzchniach betonowych i jastrychach cementowych. Produkt cechuje się wysoką odpornością mechaniczną, elastycznością i przyczepnością do podłoża. Jest jednoskładnikową modyfikowaną polimerami zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych, zawierającą w swoim składzie bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne.
itFILER może być stosowany na większości podłoży drewnopochodnych laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Wodorozcieńczalna masa posadzkarska do napraw powierzchni betonowych.

ZASTOSOWANIE:

itFILER przeznaczona jest do wykonywania powłok naprawczych:

 • na posadzkach
 • na ścianach
 • w budownictwie mieszkaniowym i publicznym
 • wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI:

 • bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży
 • wysoka elastyczność
 • zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża
 • zdolność maskowania drobnych pęknięć
 • łatwość aplikacji
 • wysoka estetyka
 • oddychające
 • możliwość dowolnego fakturowania powierzchni
 • możliwość uzyskania dowolnego koloru
 • dobra urabialność

Baza chemiczna

Uziarnienie

Grubość warstwy

Właściwości robocze

Średnia przyczepność do podłoży

Zużycie średnie

Warunki aplikacji

Odporność na ścieranie w badaniu
BCA (klasa)

cementy, polimery redyspergowalne

< 0,1 mm

1 – 1,5 mm

do 30 minut od zmieszania z wodą

> 1,0 MPa (po 28 dniach)

ok. 2 kg /m2/1 mm grubości warstwy

temperatura otoczenia min 5 st. C,
max. 30 st. C.

AR 1,5.

ZUŻYCIE:

ok. 2 kg /m2/1 mm grubości warstwy,
zalecane nanoszenie dwóch warstw.

WARUNKI BHP
Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc)

Szczegółowe informację na temat produktów i systemu itFILER udziela Dział Technologiczny itBUD (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Naprawiana powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, odkurzona i zagruntowana. Preparat itFILER należy wymieszać z wodą (100:25) i nanieść przy pomocy szpachelki, szczotki lub pacy stalowej. Produkt należy nanosić do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni charakteryzującego się jednolitą barwą. Po 24 godzinach należy przystąpić do dalszej obróbki mechanicznej diamentowymi padami szlifierskimi i następnie zaimpregnować powierzchnię.

MATERIAŁY POMOCNICZE
(na różne warunki napraw i zastosowania posadzek)

Gruntowanie

 • grunt RG – na podłoża normalne,
 • RG-P – na podłoża słabe, trudno przyczepne
 • Podkład itPOX 100 – na podłoża słabe, trudno przyczepne

Zabezpieczanie powierzchni

 • Impregnaty itEKO, itSIL lub WAX-D – na posadzkach przemysłowych
 • Powłoka itPUR 400 UV – lakier poliuretanowy – warstwa zabezpieczająca i zamykająca do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych.

Dodatkowe informacje

Wagabrak

You may also like…