Produkt: itFIBER HD

itFiber HD. Włókno polimerowe (strukturalne), zbrojenie rozproszone do posadzek przemysłowych i wylewek betonowych, lekkie i niekorodujące.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itFIBER HD to polimerowe włókna do strukturalnego zbrojenia betonu. Pełnią rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego i zastępują tradycyjne zbrojenie siatkowe i włókna stalowe. Specjalne profilowanie w połączeniu z plastycznymi właściwościami materiału polimerowego zapewniają efektywne zakotwienie i przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie. Włókno o wysokiej wytrzymałość na rozciąganie, rozprowadza się jednolicie w całej warstwie betonu, niwelując pęknięcia, bez ryzyka korozji. Tego typu włókna znakomicie nadają się do betonów i jastrychów pracujących w trudnych warunkach. Zastosowanie ich znacznie obniża koszty w porównaniu z zastosowaniem włókien stalowych.

ZASTOSOWANIE:

 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych ‐ formy małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.
 • Zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi i włóknami zbrojeniowymi
 • Dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach.
 • Dodatek włókien polimerowych eliminuje stosowanie drogiego i często nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonowej dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna.
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią włókna wyjątkowo efektywnymi.
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminują powstawanie „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszają grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.

Długość

Średnica

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość

Ilość włókna w 1 kg

Moduł sprężystości

Temperatura topnienia

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

40 mm

0,95mm

10%

400 N/mm

52 000 szt.

6 500 MPa

176°C

3 kg/m3 – 1,5MPa
5 kg/m3 – 1,7 MPa
7 kg/m3 – 2,0 MPa

ZUŻYCIE:

Wzmacniający udział objętościowy włókien w betonie powinien wynosić, co najmniej 0,3%, co odpowiada 2,7 kg sztywnych włókien polimerowych. W zależności od rodzaju betonu i jego zastosowania ilość sztywnych włókien polipropylenowych waha się w następujących granicach: Posadzki przemysłowe, jastrychy: 3-4,7 kg/m 3 (odpowiednik 25-40 kg włókien stalowych) Elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych: 2,9-5,8 kg/m 3 (odpowiednik 25-50 kg włókien stalowych) Elementy konstrukcyjne tuneli, dróg, kopalnie: 5,8-11,6 kg/m 3 (odpowiednik 50-100 kg włókien stalowych) Konstrukcjach hydraulicznych (tamy, mosty), skarbce bankowe: 11,6-14,0 kg/m 3 (odpowiednik 100-120 kg włókien stalowych). Opakowania: worek 8 kg.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Wprowadzić wszystkie niezbędne komponenty do węzła betoniarskiego lub betoniarki w celu wytworzenia właściwej mieszanki, następnie co 30 sekund wmieszać jeden worek włókien. Po zakończeniu załadunku ustawić betoniarkę ma maksymalną szybkość obrotów na pięć minut w celu właściwego wymieszania komponentów i włókien. Dostosować konsystencję to pożądanych wartości. Stosując łatwo rozpuszczalne dodatki, do mieszanki nie należy dodawać więcej wody. Jeśli mieszanka jest przygotowywana w węźle betoniarskim, włókna należy załadować w pierwszej kolejności, następnie wlać wodę, wsypać kruszywa a na końcu cement. Następnie
wymieszać. W transporcie mieszanki z włóknami przed opróżnieniem betonowozu należy dodatkowo wymieszać mieszankę betonową przez 1‐2 minuty na najwyższych obrotach mieszalnika.
W przypadku dozowania włókien bezpośrednio do betonowozu, przed jego opróżnieniem należy mieszankę betonową dodatkowo wymieszać na najwyższych obrotach mieszalnika z zachowaniem zasady: 1 minuta dodatkowego mieszania na 1 m3 betonu (np. 6 m3 betonu = 6 minut). Minimalny czas mieszania – 3 minuty.
Zawarte w niniejszej karcie informacje podaje się wyłącznie w celu umożliwienia użytkowania produktu w najwłaściwszy i bezpieczny sposób. Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej czy pośredniej, za szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub nieostrożne stosowanie, nieprzestrzeganie norm prawnych bądź wskazanego sposobu przygotowania i dawkowania.

Dodatkowe informacje

Wagabrak