Produkt: itFORMULA

Gotowy do użycia roztwór związków krzemianu sodu do impregnacji i uszczelniania powierzchni betonowych świeżych oraz już istniejących.

Tworzy mikro powłokę na powierzchni i penetruje warstwę betonu, wzmacniając ją od środka. Zastosowany podczas etapu wykonawczego świeżej posadzki betonowej, pełni rolę technicznego zamknięcia powierzchni w celu spowolnienia parowania wody zarobowej podczas sezonowania.

 

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Do wszystkich powierzchni betonowych tj: posadzki, ściany, stropy, inne elementy betonowe.
 • Na podłoża zacierane, szlifowane, polerowane, szczotkowane oraz strukturalne.
 • Do betonów świeżych, nowo wykonywanych.
 • Do betonów już eksploatowanych.
 • Do betonów z utwardzeniami powierzchniowymi i bez utwardzenia.
 • Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Zabezpiecza przed zbyt szybką utratą wody z wylewek betonowych.
 • Powierzchniowo zabezpiecza posadzki przed migracją w jej głąb wody, olejów smarów itd.
 • Nadaje połysk powierzchniom betonowym.
 • Impregnacja preparatem itFORMULA może być stosowane w halach fabrycznych przemysłu samochodowego, maszynowego, chłodni składowych, w obiektach przemysłu rolno-spożywczego itp.
 • Wzmacnia beton poprzez wewnętrzną krystalizację.
 • Uszczelnia beton poprzez zamknięcie porów i kapilar.
 • Pielęgnuje beton, tworząc prawie niewidoczną mikro warstwę uszczelniającą i jednocześnie paro-przepuszczalną.
 • Zmniejsza pylenie i zwiększa odporność na ścieranie.
 • Działa wewnątrz i na zewnątrz elementu.
 • Ułatwia utrzymanie betonu w czystości.
 • Nie zmienia naturalnego wyglądu betonu.
 • Zabezpiecza przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
 • Bezbarwny, o delikatnym zapachu.
 • Produkt ekologiczny i wygodny w użyciu.
 • Nie powoduje korozji betonu.
 • Wygląd: bezbarwna ciecz.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Wydajność: 0,15 – 0,25 l./m2 (uzależniona od chłonności powierzchni impregnowanej).
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C: około 2h (na dotyk), 12h (ruch pieszy), 72h (ruch pojazdów).
 • Głębokość penetracji w podłoże z zaprawy cementowej: 10 mm.
 • Maksymalny efekt doszczelnienia betonu: po ok. 7 dniach.
 • Gęstość: od 1,05 do 1,08 g/cm3.
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C.
 • Baza chemiczna: krzemian sodu.
 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów. Zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb, znacznie zwiększając jego skuteczność działania.
 • Produkt rozprowadza się w określonej ilości za pomocą natryskiwacza wyposażonego w regulowane dysze.
 • Aplikować 1-2 warstwy.
 • Każdą warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej.
 • Natychmiast po natryśnięciu, preparat należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni za pomocą płaskiego padu lub mopa np. z mikrofibry.
 • Rozprowadzanie polega na jego ciągłym wcieraniu przez około 15 minut, w tym czasie nie można dopuszczać do tworzenia się suchych miejsc. Gdyby się pojawiały, należy uzupełnić impregnat i dalej go wcierać.
 • Jeżeli podłoże jest bardzo nasiąkliwe, co świadczy o słabym betonie, dopuszcza się powtórzenie impregnacji po raz trzeci w odstępie czasowym 12 godzin.
 • Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.

ZALECENIA I UWAGI

 • Najlepsze rezultaty impregnacji na świeżej powierzchni uzyskuje się w terminie od 7 do 14 dni od wylania / zacierania betonu. Niezależnie od tego itFORMULA można stosować jako zamknięcie techniczne w procesie hydratacji świeżego betonu.
 • Preparat przyjazny środowisku, jest ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.
 • Po zastosowaniu można go pokrywać farbami, klejami, masami naprawczymi lub innymi okładzinami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace przy użyciu itFORMULA.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych