Produkt: Grunt RG

Preparat RG jest cieczą o barwie mlecznej, przeznaczoną do gruntowania i zabezpieczania materiałów budowlanych.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

ZASTOSOWANIE:

Preparat gruntujący RG stosuje się głównie w robotach wykończeniowych do:

 • gruntowania pylących podkładów z zaprawy cementowej;
 • gruntowania nowych podkładów z zaprawy cementowej przed nałożeniem mas naprawczych PC,
 • gruntowania podkładów przed przyklejeniem do nich różnego rodzaju wykładzin podłogowych i posadzek,
 • gruntowania ścian przed naniesieniem na nie tynków: gipsowych, półszlachetnych, szlachetnych ( głównie polimerowych ) oraz farb polimerowych,
 • gruntowania podłoży przy wyrównywaniu pod izolacje przeciwwilgociowe w tunelach, przejazdach itp.

Preparat gruntujący RG działa na zasadzie powierzchniowego związania się z tworzywem cementowym (beton, zaprawa) lub ceramicznym. Zwiększa przyczepność i powiązanie tworzywa nowonanoszonego z podkładem.

DANE PRODUKTU:

 • wygląd: bezbarwna ciecz
 • opakowania: 1l. 5l. 10l. 25l.
 • warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji
 • Zużycie: 0,2 do 0,3 kg na m2 *
  * zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża
 • Czas wypływu: 12 ± 1 [s]
 • Zawartość suchej substancji: 4 ± 10 %

Posadzki zagruntowane preparatem RG można malować farbami do betonu. Preparat przyjazny środowisku, jest ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace przy użyciu RG Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

INFORMACJE DODATKOWE

Stosując preparat RG należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Gruntowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń a w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny). Przed nałożeniem preparatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów. Zabieg powyższy ułatwi migrację preparatu w głąb znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

  SPOSÓB UŻYCIA/NAKŁADANIA

  Roztwór gruntujący RG należy przed użyciem wymieszać. Preparat nanosi się na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka lub urządzeń hydrodynamicznych w temperaturze od +5°C do +30°C.
  Czas schnięcia roztworu gruntującego RG na powierzchni wynosi od 0,5 do 4 godzin, w zależności od jakości podłoża oraz od warunków otoczenia tj. temperatury, wilgotności powietrza.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych