Produkt: Grigio Futura P

Grigio Futura P – mikrocement (mikrobeton) do wykonywania cienkowarstwowych posadzek dekoracyjnych.

Wyczyść

Opis

Wycena wykonania usługi położenia cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej, z użyciem materiału Grigio Futura P.

Usługa + materiał

Skontaktuj się z naszym działem handlowym, na stronie kontaktu Itbud.

GRIGIO Futura P przeznaczona jest do użytkowania:

 • W budownictwie mieszkaniowym i publicznym.
 • Wewnątrz pomieszczeń.
 • Dopuszczone na zewnątrz, po odpowiednim zabezpieczeniu powłokami lakierniczymi itPUR RZ.

Przeczytaj więcej o zastosowaniu mikrocementu >>

 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży,
 • Możliwość dowolnego kształtowania faktury i koloru powierzchni,
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża,
 • Twardość posadzki porównywalna do parkietu drewnianego,
 • Wysoka elastyczność,
 • Łatwość aplikacji,
 • Wysoka estetyka,
 • Odporność na UV.

DANE PRODUKTU

 • Postać/barwa: proszek koloru białego lub szarego do rozrabiania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącymi
 • Opakowania: 10 kg, 20 kg
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temp +5 st. C – +25 st. C, zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji

ZUŻYCIE
ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy

Baza chemiczna

Uziarnienie

Grubość warstwy

Właściwości robocze

Średnia przyczepność do podłoży

Zużycie średnie

Mikrocement, polimery redyspergowalne

< 0,2 mm

1 – 1,5 mm

do 30 minut od zmieszania z wodą

> 1,0 MPa (po 28 dniach)

ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy

Podłoże i jego przygotowanie

musi być nośne (bez luźnych fragmentów) czyste i odtłuszczone. Zalecane zmatowienie i otwarcie powierzchni za pomocą szlifowania a następnie zagruntowanie jednym z preparatów: Quartz Kontakt lub itPOX.

Warunki aplikacji

Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa)

temperatura otoczenia min 5 st. C, max. 25 st. C.

AR 0,5

SKŁADNIKI SYSTEMU GRIGIO FUTURA P

 • Grunt Quartz Contact – na podłoża śliskie, szkliste, trudno przyczepne,
 • Grunt itPOX GP/Z –  na podłoża mineralne, jastrychy, materiały drewnopochodne,
 • Grigio Futura P – warstwa konstrukcyjna i końcowa (dekoracyjna),
 • Impregnat RG-P – grunt międzywarstwowy,
 • itPUR 400 (lakier poliuretanowy) – powłoka ochronna i zamykająca.

grigio futura

grigio futura

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

WARUNKI BHP

Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

Warunki użytkowania posadzek wykonanych w technologi mikrocementu GRIGIO Futura znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

PZA 300x300

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Czas mieszania

Urządzenia do mieszania

Narzędzia do aplikacji

Czyszczenie narzędzi

Czas pomiędzy kolejnymi warstwami

Pełne utwardzenie zaprawy

minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci)

wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne

stalowe, nierdzewne pace

ciepła woda lub mechanicznie

5 – 8 h uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy

do 3 dni

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU POSADZKARSKIEGO GRIGIO FUTURA P

Etap I – Gruntowanie podłoża
Ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Futura P. Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego, papierem o gradacji 24 do 40 lub tarczami diamentowymi. Stosujemy jeden z dwóch preparatów gruntujących systemu w zależności od jakości podłoża. Czas schnięcia podkładu: Quartz Kontact do 2-4 godzin, itPOX do 12-24 godzin. Do gruntowania używamy pędzla lub wałka.
Etap II – Aplikacja pierwszej warstwy Grigio Futura P
Po całkowitym wyschnięciu preparatu podkładowego nanosimy pierwszą warstwę Grigio Futura P, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą. Do jej aplikacji używamy pacek stalowych nierdzewnych, zalecany jest typ wenecki. Materiał nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 8 do 24 godzin można przystąpić do szlifowania między warstwowego.
Etap III – Szlifowanie między warstwowe
Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych wolno obrotowych lub wykonujemy je ręcznie, Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 60 do 80 lub pady diamentowe. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.
Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno – użytkowej
Przed nałożeniem tej warstwy całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przetrzeć wilgotną szmatką. Warstwę tą nanosimy na lekko wilgotne podłoże lub zagruntowane preparatem RG-P. Sposób jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie II, stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 6 do 24 godzin można przystąpić do szlifowania końcowego.
Etap V – Szlifowanie końcowe
Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu między warstwowym, po wyschnięciu warstwy wykończeniowej powierzchnię należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, używając do tego celu papieru ściernego lub padów diamentowych o gradacji od 80 w górę – do uzyskania pożądanego efektu. Po wyszlifowaniu dokładnie czyścimy i przecieramy lekko wilgotną szmatką.
Etap VI – Końcowe zabezpieczenie powierzchni
Gotową posadzkę lub element pokryty mikrocementem dokładnie odkurzyć i zagruntować RG-P w jednej cienkiej równomiernej warstwie przy użyciu wałka welurowego. Czas schnięcia 1-2 godziny. Zużycie 0,15-0,2 l/m2. Naniesienie pierwszej warstwy lakieru itPUR 400 UV należy przeprowadzać po całkowitym wyschnięciu (ok. 2 h) warstwy gruntującej przy użyciu wysokiej jakości wałka welurowego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (tj. po ok. 2 godz., jednak tego samego dnia), nanieść drugą warstwę lakieru. Po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy produktu, powierzchnię można zacząć ostrożnie użytkować. Powłoka uzyska swoje pełne własności ochronno-zabezpieczające po ok. 7 dniach. Średnie zużycie lakieru wynosi ok. 50 g/m2, 1 warstwa. Dla posadzek zaleca się naniesienie dwóch warstw lakieru w temperaturze otoczenia od +15⁰C do +20⁰C.

UWAGA: Barwy powłoki mogą różnić się w zależności od warunków aplikacji i rodzaju powłoki zamykającej. W czasie utwardzania powłoki jej kolor może ulegać minimalnej zmianie (jest to proces naturalny, nie zmieniający jakości powłoki).

Szczegółowe informację na temat produktów i systemu Grigio Futura P udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl

GRIGIO Futura P jest cienkowarstwowym systemem (grubość zaledwie 2-3 mm) do tworzenia dekoracyjnych mikro powłok betonowych.

GRIGIO Futura P to jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami zaprawa, na bazie spoiw hydraulicznych (mikrocementów), zawierającą w swoim składzie bardzo drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne.

GRIGIO Futura P  może być stosowany na większości podłoży drewnopochodnych, laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

GRIGIO Futura P  dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów, możemy wybarwiać na dowolny kolor.

ZASTOSOWANIE

Grigio Futura P jest specjalną mieszanką spoiw mineralnych i polimerów z dodatkiem kruszyw o określonych właściwościach. Grigio Futura P nadaje się do dekoracji wnętrz i przestrzeni na zewnątrz. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno do nowych jak i starych obiektów, dające duże możliwości zastosowań w tworzeniu nowych posadzek, okładzin ściennych. Materiał daje możliwość odnowienia starych, zniszczonych powierzchni bez kosztownych i dość uciążliwych prac remontowych. Po nałożeniu na powierzchnię nadaje efekt lekko rustykalnego, surowego betonu architektonicznego z możliwością kształtowania dowolnej faktury i koloru powierzchni. Grigio Futura P to idealny materiał do tworzenia ciągłych powierzchni na istniejących elementach z betonu, ceramiki, jastrychu czy płytach OSB. Fakt ten sprawia że jest to obecnie bardzo ceniony i szeroko wykorzystywany materiał przez architektów oraz dekoratorów wnętrz. Polecany szczególnie do obiektów w stylu loftowym, domach oraz w obiektach publicznych o średnim natężeniu użytkowania.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

Mikrocement Grigio Futura P, przykładowe realizacje

Dodatkowe informacje

Wagabrak