Produkt: Grigio Futura H

Grigio Futura H (Hydro) – mikrocement (mikrobeton) do wykonywania cienkowarstwowych okładzin dekoracyjnych w strefach mokrych.

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru, za 1 sztukę produktu.

Opis

Zastosowanie Grigio Futura H

Grigio Futura H (Hydro) wodoodporna, cienkowarstwowa powłoka mikrobetonowa do wykonywania basenów, okolic basenów, oczek wodnych, łazienek, kabin, brodzików, zlewów, fontann, elementów małej i średniej architektury ogrodowej, płyt podłogowych, elementów galanterii betonowej, elementów w stylu loftowym, w domach oraz obiektach publicznych o średnim natężeniu użytkowania, innych miejsc oraz elementów narażonych na kontakt z wodą.

Grigio Futura H stosujemy wewnątrz i na zewnatrz pomieszczeń, w zalecanej grubości warstwy od 2 do 3 mm. Produkt polecany do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej mikro warstwy o charakterze betonu, na większości podłoży mineralnych i innych materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie (m.in. beton, ceramika, jastrych).

Grigio Futura H jest specjalną mieszanką spoiw mineralnych i polimerów z dodatkiem kruszyw o określonych właściwościach. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno do nowych jak i starych obiektów, dające duże możliwości zastosowań w tworzeniu nowych posadzek na zewnątrz.

Grigio Futura H daje możliwość odnowienia starych, zniszczonych powierzchni bez kosztownych i dość uciążliwych prac remontowych. Po nałożeniu na powierzchnię nadaje efekt lekko rustykalnego, surowego betonu architektonicznego,z możliwością kształtowania dowolnej faktury i koloru powierzchni.

Grigio Futura H jest produktem ceniony i szeroko wykorzystywanym przez architektów oraz dekoratorów.

Blog: Do jakich obiektów nadaje się mikrobeton (mikrocement) >>

Blog: Mikrocement na zewnątrz i do stref mokrych >>

Mikrocement Grigio Futura H (hydro) przeznaczony jest do wykonywania powłok w wewnętrznych strefach eksploatacji mokrej.

 • Łazienki (prysznice, brodziki, umywalki, ściany, podłogi).
 • Kuchnie (blaty, zlewy, ściany, podłogi).Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Oczka wodne.

Mikrocement Grigio Futura H (hydro) przeznaczony jest do wykonywania powłok na zewnątrz pomieszczeń.

 • Tarasy.
 • Schody.
 • Oczka wodne.
 • Baseny.
 • W budownictwie mieszkaniowym i publicznym.

Przygotowanie podłoża

 • Czas mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci).
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas pomiędzy kolejnymi warstwami: 5 – 8 godzin, uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 3 dni.

Aplikacja systemu mikrocementu posadzkarskiego Grigio Futura H

Etap I – Gruntowanie podłoża

Ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Futura H. Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego papierem o gradacji 24 do 40 lub tarczami diamentowymi. Stosujemy jeden z dwóch preparatów gruntujących systemu, w zależności od jakości podłoża. Czas schnięcia podkładu: Quartz Kontact do 2 – 4 godzin, itPOX do 1 2- 24 godzin. Do gruntowania używamy pędzla lub wałka.

Etap II – Aplikacja pierwszej warstwy Grigio Futura H

Po całkowitym wyschnięciu preparatu podkładowego, nanosimy pierwszą warstwę Grigio Futura H, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą. Do jej aplikacji używamy pacek stalowych nierdzewnych, zalecany jest typ wenecki. Materiał nakładamy równomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 8 do 24 godzin, można przystąpić do szlifowania międzywarstwowego.

Etap III – Szlifowanie między warstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych wolno obrotowych lub wykonujemy je ręcznie, Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 60 do 80 lub pady diamentowe. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.

Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno – użytkowej

Przed nałożeniem tej warstwy, całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przecieramy wilgotną szmatką. Warstwę tą nanosimy na lekko wilgotne podłoże lub zagruntowane preparatem RG-P. Sposób jej aplikacji jest analogiczny, jak w etapie II, stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 6 do 24 godzin, można przystąpić do szlifowania końcowego.

Etap V – Szlifowanie końcowe

Postępujemy analogicznie, jak przy szlifowaniu między warstwowym, po wyschnięciu warstwy wykończeniowej, powierzchnię należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, używając do tego celu papieru ściernego lub padów diamentowych o gradacji od 80 w górę – do uzyskania pożądanego efektu. Po wyszlifowaniu dokładnie czyścimy i przecieramy lekko wilgotną szmatką.

Etap VI – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

Gotową powłokę mikrobetonową lub element pokryty mikrocementem dokładnie odkurzyć i zagruntować RG-P w jednej cienkiej równomiernej warstwie, przy użyciu wałka welurowego. Czas schnięcia 1 – 2 godziny. Zużycie 0,15 – 0,2 l/m2. Naniesienie pierwszej warstwy lakieru itPUR 400 UV należy przeprowadzać po całkowitym wyschnięciu (ok. 2 godzin) warstwy gruntującej, przy użyciu wysokiej jakości wałka welurowego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (tj. po ok. 2 godz., jednak tego samego dnia), nanieść drugą warstwę lakieru. Po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy produktu, powierzchnię można zacząć ostrożnie użytkować. Powłoka uzyska swoje pełne własności ochronno-zabezpieczające po ok. 7 dniach. Średnie zużycie lakieru wynosi ok. 50 g/m2, 1 warstwa. Dla wodoodpornej powłoki mikrobetonowej, zaleca się naniesienie 2 warstw lakieru w temperaturze otoczenia od +15⁰C do +20⁰C.

W miejscach permanentnie stojącej wody np. w oczkach, basenach itp. zalecane jest wykonanie dodatkowej bezbarwnej powłoki poliuretanowej.

UWAGA: Barwy powłoki mogą różnić się, w zależności od warunków aplikacji i rodzaju powłoki zamykającej. W czasie utwardzania powłoki, jej kolor może ulegać minimalnej zmianie (jest to proces naturalny, nie zmieniający jakości powłoki).

Szczegółowe informację na temat produktów i systemu Grigio Futura H udziela Dział Technologiczny itBUD (strona kontaktu, w witrynie www.itbud.com.pl).

 • Wodoodporność,
 • Przyczepność,
 • Odporność na UV,
 • Odporność na grzyby, pleśnie, glony itp.
 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży,
 • Możliwość dowolnego kształtowania faktury i koloru powierzchni,
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża,
 • Wysoka elastyczność,
 • Łatwość aplikacji,
 • Wysoka estetyka.

Produkt

 • Postać/barwa: proszek koloru białego do rozrabiania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącymi

Zużycie
ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy

 • Baza chemiczna: Mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,2 mm.
 • Grubość warstwy: 1 – 1,5 mm.
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy.
 • Podłoże i jego przygotowanie: musi być nośne (bez luźnych fragmentów) czyste i odtłuszczone. Zalecane zmatowienie i otwarcie powierzchni za pomocą szlifowania a następnie zagruntowanie jednym z preparatów: Quartz Kontakt lub itPOX.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia min 5 st. C, max. 25 st. C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 0,5

PZA 300x300

 • Opakowania: 10 kg, 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temp +5 st. C – +25 st. C, zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji

grigio futura

grigio futura

Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta. Prosimy o skorzystanie z zakładki ,,Dokumenty” lub bezpośredni kontakt z firmą Itbud.

 • Grunt Quartz Contact – na podłoża śliskie, szkliste, trudno przyczepne.
 • Grunt itPOX GP/Z –  na podłoża mineralne, jastrychy, materiały drewnopochodne.
 • Grigio Futura H – warstwa konstrukcyjna i końcowa (dekoracyjna).
 • Impregnat RG-P – grunt międzywarstwowy.
 • itPUR 400 (lakier poliuretanowy) – powłoka ochronna i zamykająca.
 • Żywica poliuretanowa (w miejscach permanentnie stojącej wody np. w oczkach, basenach itp. zalecane jest wykonanie dodatkowej bezbarwnej powłoki poliuretanowej).

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

  Mikrocement Grigio Futura H, przykładowe realizacje

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych