Produkt: Grigio Extra Dur Flow

Grigio Extra Dur Flow jest cienkowarstwowym bezdylatacyjnym ciągłym systemem (3-4 mm grubości) do tworzenia dekoracyjnych mikro powłok betonowych o właściwościach posadzek przemysłowych, przeznaczonych do miejsc o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego

Cena wyświetlana po wyborze wagi i koloru, za 1 sztukę produktu.

Opis

Grigio Extra Dur Flow jest jednoskładnikową, łatwo rozlewaną, modyfikowaną polimerami 3 generacji, mieszanką na bazie spoiw hydraulicznych (mikrocementów), zawierającą w swoim składzie wyselekcjonowane, drobne kruszywa kwarcowe o granulacji od 0,05 do 0,8 mm. związki polimerowe oraz domieszki reologiczne.

Grigio Extra Dur Flow może być stosowany na większości podłożach betonowych, w tym jastrychach z miksokreta oraz anhydrytowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Grigio Extra Dur Flow dostępny jest w kolorach: biały (bazowy) oraz naturalny szary. Dzięki zastosowaniu płynnych pigmentów, możemy wybarwiać na dowolny kolor.

Mikrocement Grigio Extra Dur Flow przeznaczona jest do wykonywania posadzek użytkowo-dekoracyjnych o podwyższonych parametrach ścieralności i wytrzymałości mechanicznej. . Ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe, stosujemy go:

Wewnątrz pomieszczeń:

 • Sklepy.
 • Centra handlowe i wystawiennicze.
 • Obiekty gastronomiczne: kawiarnie, restauracje.
 • Biura.
 • Obiekty stref publicznych.
 • Domy i mieszkania prywatne, intensywnie użytkowane.

Na zewnątrz pomieszczeń (zalecamy w wersji Hydro Extra Dur Flow):

 • Chodniki.
 • Podjazdy.
 • Tarasy.
 • Poziome części schodów.

W budownictwie publicznym i mieszkaniowym.

 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
 • Bardzo wysoka odporność na uderzenia mechaniczne.
 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Zdolność maskowania drobnych pęknięć.
 • Łatwość aplikacji ręczna i mechaniczna.
 • Wysoka estetyka.
 • Oddychająca.
 • Odporność na UV i cykle zamrażania i rozmrażania.
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni.
 • Możliwość uzyskania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność.

Dane techniczne

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,05 mm – 0,8 mm.
 • Grubość warstwy: 2 – 4 mm.
 • Właściwości robocze: do 45 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 2 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie na 1 mm grubości: ok. 1,5 kg /m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum 5 °C do maksymalnie 25 °C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5.
 • Odporność na ściskanie: > 50 Mpa.

Dane produktu

 • Postać / barwa: proszek koloru białego lub jasno szarego do rozrabiania z wodą lub wodą i pigmentami barwiącymi.
 • Waga: 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temperatura: od +5 °C do +30 °C, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Zużycie: około 3-6 kg/m2, uzależnione od grubości posadzki.

Odmiany produktu

 • Maksymalne uziarnienie do 0,5 mm.
 • Maksymalne uziarnienie do 0,8 mm.

grigio futura

grigio futura

 • Czas mieszania i sposób mieszania: minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci), odstawiamy na 5 minut (do zaniku pęcherzy powietrza), ponowne mieszanie 10 sekund.
 • Urządzenia do mieszania: wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.
 • Narzędzia do aplikacji: stalowe, nierdzewne pace, rackla z regulacją wysokości, wałek kolczasty do odpowietrzenia.
 • Czyszczenie narzędzi: ciepła woda lub mechanicznie.
 • Czas schnięcia i do dalszej obróbki:minimum 24 godziny, uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.
 • Pełne utwardzenie zaprawy: do 7 dni.

Gruntowanie i wzmacnianie podłoża

 • Grunt itPOX GP – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Podkład itPOX Z – na wszystkie podłoża betonowe.
 • Mata z włokna szklanego.
 • Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 1,6 mm.

Warstwa podkładowa wyrównująca

 • Grigio Base Flow – warstwa wyrównująca, do planowania powierzchni, łatwo rozlewna.
 • RG-P – grunt między warstwami Grigio Base Flow a warstwą wykończeniową mikrocementu Extra Dur Flow.
 • Uzupełniająco barwne pigmenty (12 kolorów).

Zasadnicza warstwa dekoracyjno – użytkowa

 • Grigio Extra Dur Flow.

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca – opcje do wyboru:

 • itPUR RZ – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy zewnętrzny, 1 komponentowy.
 • itPUR R – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy, wewnętrzno – zewnętrzny, 2 komponentowy.
 • itPUR W – lakier poliuretanowy, wodny, wewnętrzny, 1 komponentowy.
 • itPUR 3K – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy, wewnętrzny, 3 komponentowy.

Etap I – Gruntowanie i wyrównywanie podłoża

Ma na celu wzmocnienie, wyrównanie i zmniejszenie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Extra Dur Flow. Przed położeniem gruntu należy odkurzyć i zeszlifować posadzkę, aby uzyskać równe, pozbawione zanieczyszczeń i wtrąceń podłoże oraz spowodować tzw otwarcie betonu w celu głębokiej penetracji preparatu gruntującego itPOX GP.

Stosujemy dwa preparaty gruntujące systemu, niezależnie od jakości podłoża: itPOX GP – grunt wgłębnie wzmacniający (czas schnięcia do 6 godzin) oraz itPOX Z – grunt sczepny w którym zatapiamy matę z włókna szklanego i zasypujemy go piaskiem kwarcowym w technologii ,,suche na mokre” (czas schnięcia 24 godziny).

W przypadku znacznych nierówności podłoża lub konieczności zwiększenia grubości posadzki, zaleca się stosowanie produktu podkładowego GRIGIO Base Flow.

GRIGIO Base Flow nakładamy ręcznie lub maszynowo na już wzmocnione i zagruntowane podłoże preparatami j.w itPOX GP ora itPOX Z.

Po użyciu produktu GRIGIO Base Flow, ponownie wykonujemy na nim warstwę sczepna, stosując preparat itPOX Z + kruszywo kwarcowe. Na tak przygotowane podłoże można aplikować zasadniczy system dekoracyjno – przemysłowy, po upływie 24 godzin.

Etap II – Aplikacja Grigio Extra Dur Flow

Po całkowitym wyschnięciu preparatów podkładowych, nanosimy zasadniczą warstwę GRIGIO Extra Dur Flow, która stanowi już warstwę końcową dekoracyjną i użytkową. Aplikację tej warstwy zaleca się wykonać jednoetapowo. Może być położona w grubości od 2 do 4 mm.

Dla grubości warstwy 2 mm używamy 3 kg materiału Extra Dur Flow.
Dla grubości warstwy 3 mm używamy 4,5 kg materiału Extra Dur Flow.
Dla grubości warstwy 4 mm używamy 6 kg materiału Extra Dur Flow.

Materiał na posadzkę mikrobetonową Extra Dur Flow, rozrabia się wyłącznie czystą wodą. Zalecana proporcja jest następująca:

Dla systemu tzw. szpachlowego, mniej rozlewnego: 1 kg Extra Dur Fl – 0,18 kg wody.

Dla systemu tzw. rozlewnego: 1 kg Extra Dur Fl – 0,25 kg wody.

W zależności od zastosowanej ilości rozcieńczalnika (wody) możemy używać różnych narzędzi do rozkładania materiału. W przypadku szpachlowej konsystencji materiału stosujemy pace stalowe nie rdzewne dowolnej wielkości. W przypadku rozlewnej konsystencji możemy użyć: pac z ząbkami, regulowanej rackli, pac gładkich oraz wałka kolczastego do odpowietrzenia i idealnego wyrównania powierzchni.

Czas otwarty czyli tzw. życia rozrobionej z wodą mieszanki wynosi od 30 do 45 minut. Ale dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych powinniśmy rozłożyć materiał jak najszybciej jest to możliwe.

Ilość rozcieńczalnika (wody) będzie miała wpływ na końcowy efekt wizualny oraz parametry końcowe i wytrzymałościowe gotowej posadzki. Mniejsza ilość rozcieńczalnika (wody) podnosi parametry wytrzymałościowe o ok. 10%.

Po całkowitym wyschnięciu min 24 godziny można przystąpić do obróbki końcowej czyli szlifowania.
Szlifowanie wykonujemy po całkowitym wyschnięciu, czas schnięcia uzależniony jest od panujących w danym pomieszczeniu warunków temperaturowych oraz wymiany powietrza. Dla systemów o grubości 4 mm przy słabej wymianie powietrza i niskiej temperaturze może on wynosić nawet do 4 dni.

Etap III – Szlifowanie końcowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiednie przygotowanie pod warstwę lakierniczą końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych, planetarnych, wolno obrotowych. Ze względu na znaczną twardość materiału Grigio Extra Dur Flow, zalecamy stosowanie techniki diamentowej.

Zalecamy:

 • szlifierki planetarne, 3 tarczowe,
 • obroty robocze 400-450,
 • materiały diamentowe wstępnej obróbki: od 50 lub 70 (metal),
 • materiały diamentowe końcowej obróbki: od 50 do 120 (plastik).

Wybór narzędzi diamentowych powinien być poprzedzony próbą. Materiał Extra Dur Flow w zależności od warunków sezonowania, czasu schnięcia i ilości rozcieńczalnika, może różnić się twardością, co wiąże się z indywidualnym doborem narzędzi diamentowych do jego końcowej obróbki. System postępowania zawsze jest podobny, najpierw używamy tarcz bardziej agresywnych, które wstępnie wyrównają materiał, ale go nie „przypalą” i zbyt mocno nie rysują. Następnie kolejne etapy szlifowania (1-3 etapów) nadadzą posadzce idealną gładkość i usuną mikro rysy, mogące pozostać po szlifie wstępnym.

Stosowanie papierów ściernych jest możliwe, ale musimy mieć świadomość, że nie uzyskamy powierzchni idealnie dogładzonej oraz istnieje duże ryzyko tzw przypalenia posadzki, po którym powstaną ciemne plamy, trwale pozostające na powierzchni. Mogą one być dodatkowym efektem wizualnym, ale najlepiej gdyby były zamierzonym, a nie przypadkowe.

Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji i kolejności materiałów ściernych.

Etap IV – Końcowe zabezpieczenie powierzchni posadzki

W tym celu stosujemy impregnację lub lakierowanie. Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i przewidywanej eksploatacji powierzchni. Do wyboru mamy całą gamę specjalistycznych powłok poliuretanowych.

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych.
 • Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki, dostępnej u producenta.
 • Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).
 • Szczegółowe informację na temat produktów i systemu GRIGIO Extra Dur Flow udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl).
 • Producent Systemu Posadzek Dekoracyjnych Grigio zapewnia wykonawcą profesjonalne Szkolenia Produktowe oraz pomoc podczas realizacji inwestycji. Zgłoszenia należy kierować do Działu Szkoleniowego Producenta.

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych