Produkt: GRC SCC

Gotowa mieszanka GRC o właściwościach samo zagęszczalnych, bez konieczności wibrowania.

Kolor: biały, szary.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Jest kompozycją kruszyw mineralnych, wysoko sprawnych cementów portlandzkich, proszkowych polimerów zawierających w swoim składzie monomery octanów, akrylów i etylenu oraz plastyfikatorów i modyfikatorów reologii. Mieszanka produkowana jest w kolorze szarym naturalnego betonu.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kompozycja przeznaczona jest do wykonywania odlewów elementów dekoracyjnych, przemysłowych i użytkowych tj: płyty elewacyjne, płyty podłogowe, blaty kuchenne i łazienkowe oraz inne elementy galanterii betonowej. Znajduje również zastosowanie jako materiał do podlewek i zakotwień, naprawy ubytków w betonie.

Gotowa mieszanka GRC-SCC posiada następujące właściwości:

 • brak konieczności mechanicznego zagęszczania (wibrowania),
 • wysoką płynność,
 • ograniczoną sedymentacje składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym i rozlewnym,
 • czas wiązania od 10 do 14 godzin,
 • podwyższoną odporność na ścieranie,
 • zwiększoną odporność na uderzenia,
 • podwyższoną odporność na ściskanie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • gęstość 1750 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie 35 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość < 1,5 %
 • Klasa niepalności, A1, niepalny
 • Zgodność z normą: PN-EN 206-1:2003 | PN-B 06265: 2004

Kolory betonu GRC >>

ZUŻYCIE

Zużycie mieszanki GRC-SCC przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm] Zużycie na 1 m2 [kg]
4 8
8 16
10 20

ZALECENIA

Po wykonaniu odlewu lub naprawy zaleca się przykrycie folią lub zastosowanie impregnatu w celu ograniczenia szybkiego odparowania wody. Gotowy produkt można zabezpieczyć przed wnikaniem wody Impregnatem GRC.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA

W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC-SCC zawartość opakowanian należy wymieszać z wodą w następującej proporcji: 25 kg (cały worek) GRC-SCC i od 2,75 do 3 litrów wody. Proporcja powyższa jest tylko zalecaną propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Z uwagi na możliwość segregacji składników w opakowaniu zaleca się jednorazowe użycie całego opakowania. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie.
Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

 • użyta forma,
 • ilość użytej wody,
 • stosowanie się do zaleceń producenta.

Uwaga! Nie należy zwiększać w mieszance ilości wody ponad wskazania. Mieszanka samoczynnie upłynnia się po kilku minutach powolnego mieszania.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych