Produkt: GRC GT

Gotowa mieszanka betonu GRC, do wykonywania odlewów o dużych rozmiarach, strukturze porowatej typu trawertyn.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Szczególnie przeznaczona dla odlewów spełniających wymagania wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i uszkodzenia punktowe. Beton GRC-GT jest specjalistyczną kompozycją kruszyw mineralnych o frakcjach od 0,5 mm do 3 mm, wysoko i szybko sprawnych mieszanin cementów portlandzkich i hutniczych, włókien szklanych, najnowszej generacji redyspergowalnych polimerów proszkowych zawierających w swoim składzie monomery akrylu i etylenu oraz plastyfikatory i modyfikatory reologii. Dla podwyższenia wartości wytrzymałościowych mieszanka GRC –GT oprócz włókien szklanych wzbogacona jest polimerowym zbrojeniem rozproszonym tzw. włóknami strukturalnymi.

ZAKRES STOSOWANIA:

GRC-GT stanowi podstawowy komponent do produkcji betonów architektonicznych i dekoracyjnych zarówno do użytku na zewnątrz i wewnątrz budynków. Kompozycja przeznaczona jest w szczególności do wykonywania wielkogabarytowych odlewów elementów architektonicznych i dekoracyjnych, Przykładowym zastosowaniem Betonu GRC-GT są płyty elewacyjne o niestandardowych wymiarach, jednolite i ciężkie meble lub elementy mebli z betonu architektonicznego oraz masywne elementy architektury krajobrazowej. Szczególne zastosowanie to blaty mebli kuchennych i łazienkowych, parapety okienne, stopnie wyposażenie architektury przestrzennej i ogrodowej.

WŁAŚCIWOŚCI:

Przygotowana do odlewu mieszanka GRC-GT posiada następujące właściwości:

 • czas życia mieszanki ok. 10-15 minut,
 • niewielką sedymentację składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym,
 • po zawibrowaniu w formie daje efekt odwzorowania powierzchni formy.

Beton architektoniczny wytworzony z suchej mieszanki GRC-GT posiada właściwości:

 • wysoką odporność na ściskanie,
 • zwiększoną odporność na ścieranie,
 • wysoką odporność udarową,
 • dobrze poddaje się obróbce mechanicznej,
 • jest odporny na różnorodne warunki atmosferyczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • gęstość 1700 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niż 55 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość ok. 5 %
 • Klasa niepalności A1 – niepalny

Kolory betonu GRC >>

ZUŻYCIE:

Zużycie mieszanki GRC-GT: ok. 20 kg/m2 dla grubości 1 cm warstwy odlewu. Należy pamiętać aby mieszankę przygotować z pełnych worków ze względu na sedymentację produktu w czasie transportu.

ZALECENIA

Betonu GRC-GT nie należy używać jako materiału konstrukcyjnego. Gotowy produkt zalecamy zabezpieczyć przed wnikaniem wody Impregnatem GRC.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA

  Zaleca się wykonywanie odlewu z całej zawartości worka. W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC-GT zawartość opakowania należy wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki 2,6 do 3,1 litrów wody. Proporcja powyższa jest tylko propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb lecz należy zawsze pamiętać o podstawowej zasadzie „mało wody do betonu a dużo wody na beton”. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła wolnobrotowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 2-3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie. Przygotowaną mieszankę układamy w formie warstwami. Każdą warstwę poddajemy mechanicznemu wibrowaniu. Konsystencja przygotowanej mieszanki i czas jej wibrowania ma wpływ na parametry wytrzymałościowe gotowych wyrobów. Rozformowanie (w zależności od warunków) ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.
  Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

  • użyta forma (czysta i szczelna)
  • jakość i czas wibrowania lub innego zagęszczenia
  • ilość użytej wody (woda hydrantowa w temp. Od 10°C – 20°C)

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych