Produkt: GRC DETAIL

Gotowa mieszanka GRC do wykonywania bardzo małych detali architektonicznych.

Kolor: szary.

Wyczyść

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Beton GRC DETAIL zawiera kruszywa mineralne o gr. 1mm, wysoko sprawne cementy portlandzkie, włókna szklane oraz najnowsze generacje proszkowych polimerów zawierających w swoim składzie monomery octanów, akrylów i etylenu oraz plastyfikatorów i modyfikatorów reologii. Z mieszanki powstają odlewy w szarym kolorze naturalnego betonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Przygotowana do odlewu mieszanka GRC DETAIL posiada następujące właściwości:

 • ułatwiony rozpływ,
 • łatwe odpowietrzenie (brak kraterów i porów),
 • wymaga niewielkiego wibrowania dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni,
 • ograniczoną sedymentacje składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym,
 • czas życia mieszanki ok. 20-25 minut.

Beton architektoniczny wytworzony z suchej mieszanki GRC DETAIL posiada właściwości:

 • znaczną odporność na ścieranie,
 • zwiększoną odporność na uderzenia,
 • podwyższoną odporność na ściskanie,
 • dobrze poddaje się obróbce mechanicznej,
 • Wodoodporny,
 • mrozoodporny.

ZAKRES STOSOWANIA

GRC DETAIL jest przeznaczony przy wykonaniu drobnych elementów sztukateryjnych, takich jak stiuki, rzeźby, ozdoby architektoniczne. Polecany w pracach związanych z konserwacją zabytków Zastosowanie wysokiej jakości cementów i plastyfikatorów umożliwia odwzorowanie bardzo drobnych szczegółów np. napisów. Wykonywane elementy mogą mieć grubość od 3 do 10 mm. Materiał szybkowiążący – wyjęcie z form może nastąpić już po trzech godzinach. GRC DETAIL posiada wysoki skurcz więc nie należy go stosować do elementów o dużej objętości. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

 • gęstość 1750 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie 35 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość < 1,5 %
 • Klasa niepalności A1 – niepalny

ZUŻYCIE
Ok. 22 kg/m2 dla 1 cm warstwy odlewu. Należy pamiętać aby mieszankę przygotować z pełnych worków ze względu na możliwą sedymentację produktu w czasie transportu.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

Betonu GRC DETAIL nie należy używać jako materiału konstrukcyjnego. Gotowy produkt zalecamy zabezpieczyć przed wnikaniem wody Impregnatem GRC lub w przypadku blatów kuchennych i łazienkowych utwardzanym lakierem poliuretanowym. Przed przystąpieniem do pracy z materiałem zalecamy konsultację z Technologiem Itbud sp.z o.o.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Zaleca się wykonywanie odlewu z całej zawartości worka. W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC DETAIL zawartość opakowania należy wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki dozujemy 3 litry wody. Proporcja powyższa jest tylko propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb lecz należy zawsze pamiętać o podstawowej zasadzie „mało wody do betonu a dużo wody na beton”.
Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła wolno obrotowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 2-3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie.
Przygotowaną mieszankę układamy w formie warstwami. Każdą warstwę poddajemy niewielkiemu mechanicznemu lub ręcznemu wibrowaniu. Rozformowanie w zależności od warunków temperaturowych po 14 do 36 godzinach. Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

 • użyta forma (czysta i szczelna)
 • jakość wibrowania lub innego zagęszczenia
 • ilość użytej wody (woda hydrantowa w temp. od 10°C – 20°C)

Na końcową kolorystykę wyrobu ma wpływ:

 • czas wibrowania
 • ilość użytej wody
 • czas przetrzymywania w formie
 • środki antyadhezyjne

Dodatkowe informacje

Wagabrak