Produkt: AC 55

Zaprawa do trwałego i mocnego przytwierdzania korytek odwodnienia liniowego w posadzkach betonowych i przemysłowych.  Masa klejąco-mocująca.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Gęsto – plastyczna, łatwa w użyciu, zapewniająca skuteczne mocowanie mieszanka używana do trwałego obsadzania, mocowania elementów systemów odwodnienia liniowego w posadzkach betonowych i przemysłowych. Trwale i skutecznie wiąże odwodnienie z kanałem, eliminując awarie i efekty tzw. ruchomego korytka. Zastępuje tradycyjne metody montażu w/w elementów. Uziarnienie od 0-3 mm.

ZASTOSOWANIE:

Masa AC 55 przeznaczona jest do:

 • Trwałego mocowania elementów odwodnienia liniowego do podbudowy posadzki.
 • Szczególnie zalecana do montażu odwodnienia liniowego nisko profilowego.
 • Grubość warstwy klejącej 1 cm daje skuteczny i trwały efekt.
 • Masa Klejąco-Mocująca AC55 jest przeznaczona do robót budowlanych w zakresie temperatur od 0°C do +35°C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI MASY AC-55:

Masa Klejąco-Mocująca AC55 posiada:

 • wysoką wytrzymałość na ściskanie,
 • zwiększoną przyczepność do betonu zapraw, polimerobetonów, stali, tworzyw sztucznych,
 • wysoką plastyczność,
 • krótki czas wiązania,
 • odporność na działanie wody gruntowej,
 • podwyższoną elastyczność,
 • właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitory korozji)
 • brak skurczu,
 • podwyższoną mrozoodporność,
 • opakowanie: worek 25 kg

DANE TECHNICZNE MASY AC-55:

WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚĆ WYMAGANA JEDN.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Min. 55 N/mm2
Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowa-nego 28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie siatką ścierną gradacji „80” ≥ 0,5 [MPa]
Gęstość świeżej masy 1,8 Kg/dm3
Proporcje mieszania Od 3- 4 Litr wody
Czas zużycia mieszanki Ok 20 minut
Zużycie 15-20 Kg/m2/1 cm
Opakowania 25 kg
Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE ≥ 0,5 [MPa]

Prace na zewnątrz obiektów nie powinny być prowadzone przy dużym nasłonecznieniu oraz silnym wietrze. Temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż +35°C. Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Masa AC-55 jest przyjazna środowisku, ekologiczna i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Stosując Masę AC-55 należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC Z MASĄ AC-55

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE DO PRACY I SPOSÓB NAKŁADANIA

  Masę Klejąco-Mocującą AC55 rozrabia się z wodą w proporcjach: 25 kg AC 55 / 3-4 litrów wody. Mieszanie z wodą 2 minuty za pomocą mieszadła wolnoobrotowego – należy użyć taką ilość wody aby uzyskać mieszankę gęsto plastyczną. Zużycie materiału 2kg/1mb dla warstwy 1cm (przy szerokości standardowego odwodnienia 10cm).

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych