Systemy Produktów Itbud >>

Używając Systemu Produktów Itbud, korzystasz z właściwych materiałów i w odpowiedniej ilości dla swojej inwestycji.

Produkty w Systemie Produktów Itbud są:

1. Wybrane pod kątem przedmiotu (celu) inwestycji w określonym miejscu.
2. Sprawdzone pod względem wzajemnych interakcji fizyczno-chemicznych oraz ze środowiskiem zewnętrznym w krótkim i długim okresie czasu.
3. Dobrane w odpowiedniej ilości.

Z punkt widzenia inwestycji, upraszcza i ogranicza to ryzyko prac. Pozwala na precyzyjne oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Użycie składników Systemu Itbud oraz stosowanie się do wymogów technologicznych, określonych w karcie technologicznej systemu i produktów podczas prac, zapewnia najwyższą jakość, spodziewany wygląd np. posadzki oraz jej zakładaną trwałość i odporność.

Odradzamy wszelkie odejścia od wymogów technologicznych i eksperymenty np. zmianę dozowania składników, mieszanie ich z innymi składnikami niż te, które są określone w karcie technologicznej systemu / produktu, w tym składnikami pochodzącymi od innych producentów.

Materiały różnych producentów, ich specyfikacje techniczne mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Użycie produktów Systemu Itbud z materiałami, które nie są częścią systemu – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji jakości produktu końcowego.

Wiele informacji podanych na stronie internetowej dla poszczególnych produktów i systemów, pochodzą z kart technologicznych, ale te strony internetowe nie są kartami technologicznymi. Informacje podane na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny. Podstawą dla prac są zawsze aktualne Karty technologiczne Systemu / Produktów Itbud dostępne na życzenie. W tym celu skontaktuj się z Doradcą Technicznym w Dziale Handlowym, telefonicznie lub mailowo. Jego dane znajdziesz na stronie: Kontakt >>