CERPOX – system gładkich posadzek żywicznych epoksydowych
na istniejącym podłożu ceramicznym w budownictwie mieszkaniowym i lokalach usługowych

CERPOX to system do wykonania posadzek żywicznych epoksydowych na istniejącym podłożu z płytek ceramicznych. Przeznaczony do mieszkań, domowych pomieszczeń technicznych, lokali usługowych takich jak: zakłady fryzjerskie, salony urody itp. Charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu czystości i dobrą odpornością w kontakcie z materiałami chemii kosmetycznej i gospodarczej.

Posadzka CERPOX jest przeznaczona do użycia wewnątrz pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu pieszych. Szczególnie polecana w miejscach o wysokich wymaganiach sanitarnych.

System CERPOX stosujemy na istniejących posadzkach ceramicznych oraz starych, zużytych podłożach betonowych i jastrychach.

CERPOX tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 3 mm, trwale zespoloną z istniejącym podłożem. Składnik systemu: itPOX 100 Z to żywica gruntująca i element epoksydowej warstwy wyrównującej. Żywica itPOX 200 nadaje zasadniczy kolor posadzki według wybranych kolorów wzornika RAL w ofercie Itbud.

Posadzka jest aplikowana na warstwie wyrównującej czyli tzw. mostku epoksydowym składającym się z maty szklanej nasączanej żywicą techniczną z zasypem kruszywa kwarcowego. Warstwa wyrównująca ma za zadanie wyeliminowanie nierówności podłoża oraz eliminację śladów po fugach.

CERPOX posiada znakomite parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowych szczelność i odporność na wilgoć.

Zdjęcia posadzki >>

Skład Systemu: (1) itPOX 100 Z – żywica epoksydowa gruntująca, (2) itPOX 200 – żywica epoksydowa barwna, (3) kruszywo kwarcowe 0,1 – 0,3 mm.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki żywicznej epoksydowej CERPOX

 • Doskonała przyczepność do płytek ceramicznych.
 • Łatwość w utrzymaniu w czystości.
 • Łatwość aplikacji.
 • Powłoka odporna na kontakt z chemią gospodarczą.
 • Powłoka szczelna dla cieczy.
 • Wysoka odporność mechaniczna.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
 • Bogata kolorystyka RAL.

Parametry posadzki żywicznej epoksydowej CERPOX

 • Grubość systemu: około 3 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-9 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 28 dniach

 • Przyczepność: > 1,5 N/mm2.
 • Odporność na ścieranie: AR < 1,0.
 • Odporność na uderzenia: IR > 4 mg.
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Stabilność temperaturowa: min. -20 ℃ – max. +65 ℃.
 • Reakcja na ogień: Bfl – s1.

Kolor

8001 7040 7032 6011 6010 5024 3011 1015 1001

Zestaw materiałów systemu CERPOX | rozwiń

Zestaw systemu CERPOX na posadzkę 15 m2

(1) itPOX 100 Z: 19,5 kg, 3 zestawy A + B.
(2) itPOX 200: 40 kg, 2 zestawy A + B.
(3) Kruszywo kwarcowe 0,1 – 0,3: 75 kg, 3 worki.

Użycie systemu CERPOX | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże z płytek ceramicznych musi być stabilne tj. płytki nie mogą ,,klawiszować”.
 • Luźne płytki należy ponownie przykleić do podłoża.
 • Ubytki w płytkach i fugach uzupełnić materiałem mineralnym lub jastrychem epoksydowym.
 • Powierzchnię płytek należy uszorstnić mechanicznie w celu nadania przyczepności dla warstwy gruntującej.

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic wymieszać przed połączeniem.
 • Połączyć komponenty A i B i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie krócej jak 3 min.
 • Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach.
 • Żywic nie należy rozcieńczać wodą. Używać mieszadeł wolnoobrotowych elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia może ulegać zmianom).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie. Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach: min. +10˚C do max +25˚C.

Etap III warstwa wyrównująca i gruntująca

 • Matę szklaną należy rozłożyć i zatopić ją żywicą gruntującą iPOX 100 Z w ilości 0,4 kg/m2 wraz z luźnym zasypem kruszywa kwarcowego w ilości 2 kg/m2.
 • Następnie zagruntować ponownie żywicą gruntującą iPOX 100 Z w ilości 0,9 kg/m2 wraz z pełnym zasypem kruszywa kwarcowego w ilości 3 kg/m2. Prace przeprowadzać pacą stalową.
 • Po utwardzeniu warstwy wyrównawczej po 24 godzinach powierzchnię należy lekko przeszlifować w celu usunięcia niezwiązanego kruszywa i dokładnie odkurzyć.
 • Po wyschnięciu warstwy gruntującej (ok. 24 godziny) można aplikować barwną żywicę epoksydową itPOX 200.

Etap IV posadzka zasadnicza – barwna

 • itPOX 200 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej i następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 2,5 kg/m2.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS dostępnej na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.