Reklama Itbud

Jesteś wykonawcą i kupujesz materiały od firmy Itbud?

——
Jesteś architektem, dekoratorem wnętrz i w swoich pracach używasz mikrocementu, betonu architektonicznego Itbud?

——
Reprezentujesz firmę u której wykonano inwestycję z wykorzystaniem produktów Itbud?

Teraz możesz

Zareklamować usługi wykonawcze swojej firmy
Promować swój lokal i działalność którą w niej prowadzisz
Pokazać efekty swojej pracy

na stronie itbud.com.pl / Facebook Itbud

ZA DARMO / BEZPŁATNIE

Wyślij na adres ad@itbud.com.pl 2 wiadomości email.

 

1. Pierwszy email z informacjami:

 

a) imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu adresata email.

Inwestycja

b)  Miejscowość, w której została wykonana inwestycja, wraz z datą jej zakończenia. *(1)

c) Nazwy użytych materiałów Itbud oraz wskazanie, co zostało z nich wykonane np. posadzka, warstwa na ścianie.

Firma *(2)

d). Nazwa firmy, adres siedziby oraz strony internetowej.

e). Krótki opis działalności firmy.

f). Lokalizacja geograficzna prowadzonej działalności (np. cała Polska, województwo mazowieckie itp.).

g). Dane kontaktowe do firmy.

Niezależni Architekci i Dekoratorzy Wnętrz (nieprowadzący samodzielnej działalności gospodarczej)

h) Zwięzły opis zainteresowań / specjalizacji oraz posiadanego doświadczenia.

RODO *(3)

i)  Podpisany dokument: ,,Formularz zgody RODO Klienta 2” na przetwarzanie informacji w formie załącznika do wiadomości email (skan). Można też wysłać tradycyjną pocztą. Formularz można pobrać tutaj >>.

Zgoda na publikację zdjęć

Prosimy o wstawienie w treści maila słów: ,,Wyrażam zgodę na publikację przesłanych informacji i zdjęć na stronach internetowych Itbud oraz w serwisach społecznościowych Itbud”.

 

2. Drugi email ze zdjęciami.

 

Proponowane usługi firm trzecich, przesyłanie wiadomości email z dużymi plikami (w tym zdjęcia): *(4)

a)  https://wetransfer.com/
b)  https://www.filemail.com/pl

lub dowolny inny serwis tego typu. Można także czasowo udostępnić folder ze zdjęciami ze swojego konta na dysku Google lub Microsoft.

 

Objaśnienia:

*(1) Uwzględniane są tylko inwestycje do 8 miesięcy wstecz włącznie, od aktualnej daty.

*(2) Architekci i dekoratorzy wnętrz nie przesyłają informacji dotyczących firmy, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej.

*(3) Można wycofać udzieloną zgodę, pobierając i wypełniając dokument: ,,Formularz wycofania zgody 2″ a następnie wysyłając nam maila na adres: ad@itbud.com.pl z plikiem załącznika (skan). Można też wysłać ten dokument pocztą tradycyjną. Dokument do pobrania znajduje się tutaj >>. W takim przypadku wszystkie informacje są trwale usuwane z naszych rejestrów, łącznie ze stroną internetową.

*(4)  Dobrej jakości zdjęcia jako załączniki do standardowej wiadomości email, mogą być plikami o dużej wielkości. Przesyłanie ich w standardowy sposób  tj. ,,zwykłą” pocztą elektroniczną – nie jest efektywne. W niektórych przypadkach może nie być możliwe. Istnieją lepsze rozwiązania przesyłania dużych plików (w tym zdjęć).

1. Zapewne wiesz już, że firma Itbud, która sama produkuje większość swoich materiałów i jest na rynku od 28 lat – stanowi centrum kompetencji w zakresie prac i twórczego wykorzystania mikrocementu oraz betonu architektonicznego.

2. Strony internetowe Itbud są często odwiedzane przez wykonawców, architektów, dekoratorów wnętrz oraz ,,zwykłych” klientów końcowych, zainteresowanych użyciem mikrocementu i betonu architektonicznego oraz nowoczesnym wystrojem wnętrza.

3. Prowadzimy również bogatą aktywność w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie docieramy do jeszcze większej grupy wykonawców, sympatyków i potencjalnych klientów.

4. Dajemy Ci możliwość bezpłatnego zaistnienia na stronach internetowych Itbud oraz w sieci powiązań zbudowanych na bazie serwisu społecznościowego Facebook Itbud.

5. Dlaczego to robimy? Kupując i używając materiałów Itbud i/lub korzystając z naszych lub polecanych wykonawców, pomagasz naszej firme i pracownikom Itbud. Dlatego my też chcemy pomóc w Twojej działalności / biznesie. To przyniesie korzyści nam wszystkim.

1. Otrzymane zdjęcia i tekst zostaną umieszczone na stronie internetowej Itbud, w części ,,blogowej”: tutaj. Listę stron można znaleźć, używając nawigacji górnej: BLOG > PRZYKŁADY REALIZACJI INWESTYCJI.

2. Otrzymane zdjęcia i tekst mogą być edytowane przez pracownika firmy Itbud w celu optymalizacji / dostosowania do wyświetlania na stronach internetowych.

3. Strona internetowa Itbud poświęcona konkretnej inwestycji, będzie zawierać zdjęcia i informacje o inwestycji, użytych produktach Itbud, dane kontaktowe do wykonawcy lub architekta / dekoratora wnętrz lub właściciela lokalu oraz ewentualnie inne informacje.

4. Tak przygotowana strona internetowa Itbud może opublikować link do strony internetowej firmy wykonawczej / architekta / dekoratora wnętrz / właściciela lokalu, jeśli druga strona również zamieści link do firmy Itbud.

5. Strona internetowa może być promowana 1 lub więcej razy w serwisie społecznościowym Facebook Itbud.

6. Można przekazywać informacje dotyczące wielu inwestycji od tej samej firmy lub osoby.

7. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy publikacji materiałów na stronach internetowych Itbud i Facebook Itbud, bez podania przyczyny.

2. W szczególności skorzystamy z tego prawa w przypadkach:

a) Kiedy nie otrzymamy kompletu informacji.

b) Informacje będę wydawać się niewiarygodne.

c) Zdjęcia będą słabej jakości np. małe, niewyraźne, zniekształcone.